Mistä on kysymys?


“There’s not a single business model – There are really a lot of opportunities and a lot of options and we just have to discover all of them.”

Tim O’Reilly, CEO, O’Reilly


Digitila Ventures Oy on digitalisaatioon ratkaisuja ja yrityskehitykseen palveluja tuottava innovatiivinen asiantuntijayritys, erityisesti digitalisaatioon kohdentuvien liiketoimintojen kehitysyhtiö.

Digitila Ventures Oy:n toimintamalli: Venture Studio


AI palvelualusta kehitteillä: https://www.maxai.me/?via=digitila


Kehittymispolku yrityksen rakentamiseen ja rahoittamiseen tulevaksi kasvuyritykseksi:

 • keksitään idea,
 • muodostaan tiimi jalostamaan ideaa,
 • aletaan testaamaan minimaalisia mutta elinkelpoisia tuotteita ja palveluja,
 • kerätään alkurahoitusta,
 • hankitaan riskipääomaa kasvuun.

Venture Studio luo startup-yrityksiä hautomalla omia ideoitaan tai kumppaneiden tuottamia ideoita. Studion sisäinen tiimi rakentaa ensin pienimmän elinkelpoisen tuotteen/palvelun ja validoi sitten idean etsimällä tuotteen/markkinoille sopivat ja varhaiset asiakkaat. Jos idea läpäisee sarjan ”Go/No Go” -päätöksiä, jotka perustuvat asiakkaiden löytämisen ja validoinnin virstanpylväisiin, studio rekrytoi yrittäjähenkisiä perustajia johtamaan ja laajentamaan näitä startupeja elinkelpoisiksi kasvuyrityksiksi.


DIGITILA VENTURES OY

TUTUSTU: DigiTILA – Open Business Forum

 • Yhteisöjärjestelmä: Portfolio – Business – Team

AI palvelualusta kehitteillä: https://www.maxai.me/?via=digitila


Husqtec Oy

Husqtec Oy on 2023 alussa perustettu, mobiileja, liikuteltavia johtamispaikkoja kehittävä startup yritys.

HusQtec lyhenne kuvaa toiminnan ydintä HQ -technology for us

HQ = headquarter: suom. päämajajohtamispaikkaperustaa päämaja
Vapaasti suomennettuna tämä tarkoittaa ”päämajatekniikkaa meille” tai ”johtamisteknikkaa meille


Digitila Ventures PALVELUT

Palveluna tuotamme konseptointia, kehitystyötä, mentorointia, valmennusta ja palvelua yhteisöalustan toiminnan kehitykseen. Autamme uusia kasvuun suuntaavia startup yrityksiä toiminnan alkuun. Tarjoamme palveluja osaamisten tunnistamiseen, kehittämiseen ja tiimien koostamiseen.


AI palvelualusta kehitteillä: https://www.maxai.me/?via=digitila


ARTIKKELIT

Innovaatiotoimintaan, osaamisten hallintaan, bisnesmallin kehittelyyn ja tiimitoimintaan liittyviä artikkelilinkkejä löytyy erilliseltä ARTIKKELIT sivulta.

Usimmat, kesällä 2023 (AHFE2023/SanFrancisco) julkaistut artikkelit ovat englanninkielisiä

AHFE Open Access

Accelerating Open Access Science in Human Factors Engineering and Human-Centered Computing

AHFE Open Access is an Emerging Science & Engineering pioneer in scholarly open access publishing supporting academic communities worldwide


Tämä 7-jaksoinen innovaatioprosessin malli toimii viitekehyksenä molemmissa artikkeleissa

Innovaatioprosessin malli

Ideasta innovaatioon ja innovaatiosta liiketoimintaan

AI palvelualusta kehitteillä: https://www.maxai.me/?via=digitila


YRITYSKEHITYS: Valmistelut ennen aloitusta

 • Tuemme ideointia ja keksinnöllisten ratkaisujen jalostamista arvoa luoviksi innovaatioiksi
 • Tutkimme, määrittelemme, suunnittelemme ja dokumentoimme käytäntöön soveltuvia ratkaisuja alkavan liiketoiminnan perustaksi
 • Ohjaamme liiketoimintamallien ja ansaintamahdollisuuksien määritystä
 • Autamme konseptoimaan tuottet, palvelut ja liiketoiminnan mallit esittelykelpoisiksi

Ks. VALMENNUS


Innovaatiolähtöisen startup -yrityksen liiketoiminnan kehitys osaamisten ja kyvykkyyksien pohjalta

AI palvelualusta kehitteillä: https://www.maxai.me/?via=digitila


Startup: Liiketoiminnan ja ansainnan mallit

 • Kartoitamme osaamisten ja resurssien tarpeet
 • Selvitämme ansainnan ja liiketoiminnan mahdollisuudet
 • Liiketoiminnan malli Business Model Canvas täsmennetään toteutuskuntoon
 • Tuotamme esittelyaineistoja yritystoimintaa valmisteleville

Yhteisöjärjestelmä

 • Tarjoamme kehitystiimeille ja kehittyville liiketoiminnoille tietoteknisen toiminta-alustan

AI palvelualusta kehitteillä: https://www.maxai.me/?via=digitila


ESITTELYSIVUT


contact: Matti Pyykkönen ©2024 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7