Mistä on kysymys?


“There’s not a single business model – There are really a lot of opportunities and a lot of options and we just have to discover all of them.”

Tim O’Reilly, CEO, O’Reilly


Digitila Ventures Oy on digitalisaatioon ratkaisuja ja yrityskehitykseen palveluja tuottava innovatiivinen asiantuntijayritys, erityisesti digitalisaatioon kohdentuvien liiketoimintojen kehitysyhtiö.

Digitila Ventures Oy:n toimintamalli: Venture Studio


Kehittymispolku yrityksen rakentamiseen ja rahoittamiseen tulevaksi kasvuyritykseksi:

 • keksitään idea,
 • muodostaan tiimi jalostamaan ideaa,
 • aletaan testaamaan minimaalisia mutta elinkelpoisia tuotteita ja palveluja,
 • kerätään alkurahoitusta,
 • hankitaan riskipääomaa kasvuun.

Venture-studio luo startup-yrityksiä hautomalla omia ideoitaan tai kumppaneiden tuottamia ideoita. Studion sisäinen tiimi rakentaa ensin pienimmän elinkelpoisen tuotteen/palvelun ja validoi sitten idean etsimällä tuotteen/markkinoille sopivat ja varhaiset asiakkaat. Jos idea läpäisee sarjan ”Go/No Go” -päätöksiä, jotka perustuvat asiakkaiden löytämisen ja validoinnin virstanpylväisiin, studio rekrytoi yrittäjähenkisiä perustajia johtamaan ja laajentamaan näitä startupeja elinkelpoisiksi kasvuyrityksiksi.

Miten Venture Studios toimii?

Venture Studio: Team Process

LÄHDE: Steve Blank, Is a Venture Studio Right for You?

Toisin kuin kiihdytin tai hautomo, venture-studio ei rahoita olemassa olevia startup-yrityksiä. Se on yritysmkehityksen malli, joka luo useita startuppeja talon sisällä ja löytää sitten yrittäjiä, jotka ottavat ne hoitaakseen kasvattamaan niitä.

Useimmat venture-studiot luovat ja käynnistävät useita startup-yrityksiä vuosittain. Niillä on suurempi menestysprosentti kuin niillä, jotka tulevat kiihdyttimistä tai perinteisistä pääomasijoittajista. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin kiihdyttimillä, jotka toimivat kuuden – 12 viikon läpivientinopeudella, studioilla ei ole asetettua aikakehystä. Sen sijaan ne etsivät mahdollisuuksia ja mukauttavat tarjontaa, kunnes valikoiduille markkinoille sopivat tuotteet ja palvelut löytyvät. Toisin kuin kiihdytin tai riskipääomayritys, venture-studio kuolettaa suurimman osan ideoistaan, jotka eivät löydä markkinaimua, eivätkä käynnistä startupia, jos eivät löydä todisteita siitä, että se voi olla skaalautuva, kannattava ja kasvava yritys.


DIGITILA VENTURES

Husqtec Oy

Husqtec Oy on 2023 alussa perustettu, mobiileja, liikuteltavia johtamispaikkoja kehittävä startup yritys.

HusQtec lyhenne kuvaa toiminnan ydintä HQ -technology for us

HQ = headquarter: suom. päämajajohtamispaikkaperustaa päämaja
Vapaasti suomennettuna tämä tarkoittaa ”päämajatekniikkaa meille” tai ”johtamisteknikkaa meille


Digitila Ventures PALVELUT

Palveluna tuotamme konseptointia, kehitystyötä, mentorointia, valmennusta ja palvelua yhteisöalustan toiminnan kehitykseen. Autamme uusia kasvuun suuntaavia startup yrityksiä toiminnan alkuun. Tarjoamme palveluja osaamisten tunnistamiseen, kehittämiseen ja tiimien koostamiseen.

ARTIKKELIT

Innovaatiotoimintaan, osaamisten hallintaan, bisnesmallin kehittelyyn ja tiimitoimintaan liittyviä artikkelilinkkejä löytyy erilliseltä ARTIKKELIT sivulta.

Usimmat, kesällä 2023 (AHFE2023/SanFrancisco) julkaistut artikkelit ovat englanninkielisiä

AHFE Open Access

Accelerating Open Access Science in Human Factors Engineering and Human-Centered Computing

AHFE Open Access is an Emerging Science & Engineering pioneer in scholarly open access publishing supporting academic communities worldwide


Tämä 7-jaksoinen innovaatioprosessin malli toimii viitekehyksenä molemmissa artikkeleissa

Innovaatioprosessin malli

Ideasta innovaatioon ja innovaatiosta liiketoimintaan

YRITYSKEHITYS: Valmistelut ennen aloitusta

 • Tuemme ideointia ja keksinnöllisten ratkaisujen jalostamista arvoa luoviksi innovaatioiksi
 • Tutkimme, määrittelemme, suunnittelemme ja dokumentoimme käytäntöön soveltuvia ratkaisuja alkavan liiketoiminnan perustaksi
 • Ohjaamme liiketoimintamallien ja ansaintamahdollisuuksien määritystä
 • Autamme konseptoimaan tuottet, palvelut ja liiketoiminnan mallit esittelykelpoisiksi

Ks. VALMENNUS


Innovaatiolähtöisen startup -yrityksen liiketoiminnan kehitys osaamisten ja kyvykkyyksien pohjalta

Startup: Liiketoiminnan ja ansainnan mallit

 • Kartoitamme osaamisten ja resurssien tarpeet
 • Selvitämme ansainnan ja liiketoiminnan mahdollisuudet
 • Liiketoiminnan malli Business Model Canvas täsmennetään toteutuskuntoon
 • Tuotamme esittelyaineistoja yritystoimintaa valmisteleville

Yhteisöjärjestelmä

 • Tarjoamme kehitystiimeille ja kehittyville liiketoiminnoille tietoteknisen toiminta-alustan

ESITTELYSIVUT


contact: Matti Pyykkönen ©2023 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7