SOTAKOIRAT

Koulutetut sotakoirat ohjaajineen lähtevät leiriltä rintamalle.

SA-kuva: Parolassa 1940-luvulla

 

SOTAKOIRA on yleisnimike, jota käytetään puolustusvoimien omistuksessa tai hallinnassa olevasta koirasta. Sotakoiria palvelee jokaisessa puolustushaarassa, suurin osa niistä henkilökunnan ohjauksessa. Pieni määrä koiria palvelee varusmieskoulutuksessa, jota annetaan kahdessa maavoimien joukko-osastossa.

Puolustusvoimien palveluksessa olevat sotakoiraa ohjaavat henkilöt ovat pääsääntöisesti sotilaspoliiseja (SP)

Partiokoira on sotakoira, jota voidaan käyttää henkilöetsintään ja jäljestämiseen sekä voimankäyttövälineenä ohjaajansa hallinnassa. Partiokoira on ns. ”perustyökalu”, yksi muiden välineiden joukossa. Ulkomailla vastaavanlaisesta sotakoirasta käytetään nimikettä,  patrol dog. Partiokoiralle voidaan antaa lisäksi myös erikoisetsintä koulutus.

Erikoisetsintäkoira on sotakoira, joka on koulutettu huumausaineiden tai räjähteiden ja aseiden etsintään. Huumausaineiden etsintään koulutetusta sotakoirasta käytetään nimikettä Huumekoira. Räjähteiden ja aseiden etsintään koulutetusta sotakoirasta käytetään nimikettä AES-koira. Koulutusvaatimuksena erikoisetsintöjen lisäksi, näiltä sotakoirilta vaaditaan tottelevaisuuden ja jäljen hallintaa. Erikoisetsintäkoiran ohjaajalla tulee olla perehdytys tai koulutus, joka oikeuttaa käsittelemään ja säilyttämään koiran etsimiä aineita.Sotakoiria käytetään rauhan aikana sotilaspoliisin tukena tämän suorittaessa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Lisäksi koiria käytetään varusmieskoiranohjaajakoulutuksessa.

Sotilaspoliisivartiostoiden tehtävinä on Puolustusvoimien hallinnassa olevien alueiden kuten varuskuntien ja varikoiden yms. vartiointi ja valvonta.

Sotakoiria ovat:

– Partiokoirat
– EDD-koirat (Explosive Dedection Dog)
– Huumekoirat
– Partiokoira/ Huume
– Partiokoira/EDD

Sotilaspoliisin ohjauksessa olevien partiokoirien peruskoulutukseen sisältyy jäljestäminen, tottelevaisuus ja suojelukoulutus. Lisäksi osa partiokoirista saa myös EDD- tai Huumekoirakoulutuksen.

Varusmiesten ohjauksessa olevien partiokoirien pääasiallinen koulutus sisältää tottelevaisuus- ja jälkikoulutuksen. Osalle varusmieskoiranohjaajien ohjauksessa olevista koirista annetaan myös suojelu-ja henkilöetsintäkoulutus.

Varusmieskoiranohjaajakoulutus tähtää toimimaan koiranohjaajana poikkeusajan olosuhteissa sotilaspoliisi- tai tiedustelujoukkueessa. Varusmiesten koiranohjaajakoulutusta antaa Tykistöprikaati Niinisalossa ja Kainuun Prikaati Kajaanissa.

Henkilökuntaan kuuluvat koiranohjaajat koulutetaan Tykistöprikaatissa Sotakoiraosastolla, Niinisalossa.

EDD-koirat ovat räjähteiden, aseiden ja niiden osien etsintään koulutettuja koiria.

Huumekoirat ovat huumausaineiden ja näiden käyttövälineiden etsintään koulutettuja koiria.

Puolustusvoimien koiratoiminnan keskus sijaitsee Tykistöprikaatissa Niinisalossa. Tykistöprikaatiin kuuluva Sotakoiraosasto hankkii, testaa ja tarkastaa kaikki Puolustusvoimien palvelukseen tarkoitetut koirat.

Puolustusvoimat kasvattaa myös itse osan tarvitsemistaan koirista. Puolustusvoimien kennelnimi on SA. Koiria Puolustusvoimilla on noin 120. Pääasiallisina rotuina ovat saksanpaimenkoira, belgianpaimenkoira malinois ja labradorinnoutaja.

Sotakoiria käytetään rauhan aikana sotilaspoliisin tukena tämän suorittaessa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Lisäksi koiria käytetään varusmieskoiranohjaajakoulutuksessa.

Sotilaspoliisivartiostoiden tehtävinä on Puolustusvoimien hallinnassa olevien alueiden, kuten esimerkiksi varuskuntien ja varikoiden vartiointi ja valvonta.


Sotakoira on monipuolinen työtoveri

Lukuisissa joukko-osastoissa palvelee huolellisesti valittuja ja koulutettuja sotakoiria. Koirat toimivat yhteistyössä ohjaajiensa kanssa erilaisissa partio- ja etsintätehtävissä.

Puolustusvoimien omistuksessa tai hallinnassa on noin 120 sotakoiraa. Koiria palvelee jokaisessa puolustushaarassa ja niitä käyttävät etenkin sotilaspoliisit. Koirien erityisiä vahvuuksia ovat tarkka hajuaisti ja kuulo sekä älykkyys.

Sotakoirat jaetaan yleisesti partio- ja etsintäkoiriin. Partiotehtäviin kuuluvat vartiointi, suojelu ja jäljestys. Etsintäkoiria käytetään räjähteiden, aseiden ja huumeiden etsintään. Sodan aikana koirat esimerkiksi jäljittäisivät vihollisia ja paljastaisivat räjähteitä.

Sotakoiria käytetään paljon poliisille tarjotussa virka-avussa, erityisesti jäljestyksessä ja vaarallisten henkilöiden kiinniotossa. Sotakoiratoimintaa kehitetään nykyään kansainväliseenkin suuntaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi osallistumista kriisinhallintaoperaatioihin ja kansainvälistä puolustusyhteistyötä.

Sotakoiratoiminnasta vastaa Niinisalossa sijaitsevan Tykistöprikaatin sotakoiraosasto, joka hankkii ja tarkastaa palvelukseen tarkoitetut koirat. Osaston yhteydessä toimii eläinklinikka, joka vastaa koirien lääkinnästä.


KAIPR Sotakoiraosasto

Kainuun prikaatin Sotakoiraosasto toimii Tiedustelukomppaniassa. Sotakoiraosasto kouluttaa koiranohjaaja-aliupseereja, koiranohjaajia sekä eläinhuoltomiehiä sodan ajan tehtäviin. Sotakoiraosastolla on oma koulutus- ja kennelrakennus kasarmialueella.

LINKKEJÄ


Vastaa