MuotoPAJA

Muotopajatoiminta valmentajan ohjaamana

Haetaan vastauksia kysymyksiin

 • Mikä on Asiakkaani PULMA?
 • Onko Minulla IDEA?
 • Miten RATKAISEMME PULMAN?
 • Miten toteutamme sen KÄYTÄNTÖÖN?

TOIMINNALLINEN SISÄLTÖ

 • Kohdealueen rajaaminen; Toimintaympäristöön KOHDENTAMINEN, tehtävät ja toiminnot
 • TAVOITENÄKYMÄ visualisointi ja yhteisen päämäärän asettaminen
 • Asiakaslähtöinen HERÄTEHALLINTA ja ratkaisevien tuotteiden kehittäminen
 • Tuotteen ja palvelujen MALLINTAMINEN; Rakenteellinen ja toiminnollinen kuvaus
 • Muodostetaan PULMAKARTTA ideoiden onnistuvaan jatkojalostamisen perustaksi
 • Kehittämistarpeiden ja vaatimusten hahmottaminen: lopputulemana TARVETILA
 • Tuotetaan TIEKARTTA hallittuun kehitykseen
 • Lopputulemana KONSEPTIKUVAUS käytännön projektityölle

Toteutus

 • Johdantoluennot
 • Pienryhmätyöskentely
 • Ideoiden ja ratkasujen tuottaminen ohjatusti
 • Kriittisimmät pulmat ja ratkaisutarpeet priorisoidaan
 • Lopputulemana pulmakartat ja vaatimusmatriisit

Osallistujarooleja

 • Valmentaja
 • Asiakasvastaava
 • Palvelutuottaja
 • Vaatimusmäärittäjä
 • Ansainnan määrittääjä
 • Ratkaisukeksijä
 • Tuotejalostaja

OHJEELLINEN AJANKÄYTTÖ JA OHJELMASISÄLTÖ


1.päivä Johdanto asiakaskeskeiseen kehitykseen

ASIAKKAAN PULMA
KLO SISÄLTÖ

  • 08-09 Kirjautuminen, KAHVI

 

  • 09-10 Avauspuheenvuoro; Tavoitteen asettaminen

 

  • 10-11 Henkilöesittelyt

 

  • 11-12 Työpajatoiminnan tarkoitus ja toimintakäytännöt

 

  • 12-13 LOUNAS

 

  • 13-14 Toimintakentän visuaalinen hahmotus, tavoitenäkymä ja ratkaisukeskeinen motivointi

 

  • 14-16 Tiimien roolitus ja organisointi, Pulmakartan hahmotus

 

  • 16-18 TAUKO

 

  18-22 Iltaohjelma; Pulman pohdiskelua, PÄIVÄLLINEN

2.päivä Käytännön ratkaisu asiakkaan pulmaan (3-6henk/tiimi)

MEIDÄN RATKAISU
KLO SISÄLTÖ

  • 07-08 AAMUPALA

 

  • 08-09 Kohdealueen esittelyä; Pulmakartta ja ideat

 

  • 09-12 Ratkaisumalli; vaatimusten koostaminen ja ratkisun kohdentaminen

 

  • 12-13 LOUNAS

 

  • 13-15 Ratkaisun suunnitelma; resurssointi, resurssit ja voimavarat

 

  • 15-16 Käytännön toteutuksen suunnitema; Etenemispolku

 

  • 16-18 TAUKO

 

  18-22 Iltaohjelma; Ratkaisun pohdiskelut, PÄIVÄLLINEN

3.päivä Ratkaisun toteuttaminen

NÄIN ME TOTEUTAMME SEN
KLO SISÄLTÖ

  • 07-08 AAMUPALA

 

  • 09-12 Pulmakartan ja vaatimusten esittely

 

  • 12-13 LOUNAS

 

  • 13-15 Ratkaisun esittey ja toimenpiteiden priorisointi

 

  • 15-17 Konseptin yhteenvedon koostaminen; Kohde, Pulma, Ideat, Ratkaisu, Tiekartta ja Resurssit

 

  17-18 loppuyhteenveto, KAHVI

– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA