MuotoPAJA

Muotopajatoiminta valmentajan ohjaamana


Haetaan vastauksia kysymyksiin

 • Mikä on Asiakkaani PULMA?
 • Onko Minulla IDEA?
 • Miten RATKAISEMME PULMAN?
 • Miten toteutamme sen KÄYTÄNTÖÖN?

 • TOIMINNALLINEN SISÄLTÖ

 • Kohdealueen rajaaminen; Toimintaympäristöön KOHDENTAMINEN, tehtävät ja toiminnot
 • TAVOITENÄKYMÄ visualisointi ja yhteisen päämäärän asettaminen
 • Asiakaslähtöinen HERÄTEHALLINTA ja ratkaisevien tuotteiden kehittäminen
 • Tuotteen ja palvelujen MALLINTAMINEN; Rakenteellinen ja toiminnollinen kuvaus
 • Muodostetaan PULMAKARTTA ideoiden onnistuvaan jatkojalostamisen perustaksi
 • Kehittämistarpeiden ja vaatimusten hahmottaminen: lopputulemana TARVETILA
 • Tuotetaan TIEKARTTA hallittuun kehitykseen
 • Lopputulemana KONSEPTIKUVAUS käytännön projektityölle

 • Toteutus

 • Johdantoluennot
 • Pienryhmätyöskentely
 • Ideoiden ja ratkasujen tuottaminen ohjatusti
 • Kriittisimmät pulmat ja ratkaisutarpeet priorisoidaan
 • Lopputulemana pulmakartat ja vaatimusmatriisit

 • Osallistujarooleja

 • Valmentaja
 • Asiakasvastaava
 • Palvelutuottaja
 • Vaatimusmäärittäjä
 • Ansainnan määrittääjä
 • Ratkaisukeksijä
 • Tuotejalostaja

 • OHJEELLINEN AJANKÄYTTÖ JA OHJELMASISÄLTÖ


  1.päivä Johdanto asiakaskeskeiseen kehitykseen


  ASIAKKAAN PULMA
  KLO SISÄLTÖ

   08-09 Kirjautuminen, KAHVI
   09-10 Avauspuheenvuoro; Tavoitteen asettaminen
   10-11 Henkilöesittelyt
   11-12 Työpajatoiminnan tarkoitus ja toimintakäytännöt
   12-13 LOUNAS
   13-14 Toimintakentän visuaalinen hahmotus, tavoitenäkymä ja ratkaisukeskeinen motivointi
   14-16 Tiimien roolitus ja organisointi, Pulmakartan hahmotus
   16-18 TAUKO
   18-22 Iltaohjelma; Pulman pohdiskelua, PÄIVÄLLINEN

  2.päivä Käytännön ratkaisu asiakkaan pulmaan (3-6henk/tiimi)


  MEIDÄN RATKAISU
  KLO SISÄLTÖ

   07-08 AAMUPALA
   08-09 Kohdealueen esittelyä; Pulmakartta ja ideat
   09-12 Ratkaisumalli; vaatimusten koostaminen ja ratkisun kohdentaminen
   12-13 LOUNAS
   13-15 Ratkaisun suunnitelma; resurssointi, resurssit ja voimavarat
   15-16 Käytännön toteutuksen suunnitema; Etenemispolku
   16-18 TAUKO
   18-22 Iltaohjelma; Ratkaisun pohdiskelut, PÄIVÄLLINEN

  3.päivä Ratkaisun toteuttaminen


  NÄIN ME TOTEUTAMME SEN
  KLO SISÄLTÖ

   07-08 AAMUPALA
   09-12 Pulmakartan ja vaatimusten esittely
   12-13 LOUNAS
   13-15 Ratkaisun esittey ja toimenpiteiden priorisointi
   15-17 Konseptin yhteenvedon koostaminen; Kohde, Pulma, Ideat, Ratkaisu, Tiekartta ja Resurssit
   17-18 loppuyhteenveto, KAHVI

  – KUMPPANUUSOHJELMA KEHITTEILLÄ 


  LISÄTIETOJA: Matti Pyykkönen               Copyright 2016 DigiTILA