PROJEKTEJA

ProjektiVuosi

Projektimalli


AudioGis.com


AudioGIS on valmisteilla oleva teknologiakonsepti.

Sovellettavat ja kehitettävät tekniikat ja sovellukset perustuvat:

 • sijaintiin
 • paikkaan
 • positioon
 • kohteeseen
 • alueeseen
 • reittiin
 • virtuaalimalliin

sidottuun ääni-, puhe-, data-. kuva- ja video-viestintään sekä mediasisältöjen tuottamiseen, tietoliikenteeseen ja mediahallintaan.

Tuotamme teknisiä ratkaisuja median keräämiseen, koostamiseen, paikantamiseen, kommunikointiin, käsittelyyn, varastointiin ja jakeluun.

Kehitämme pelillisiä oppimis- ja simulointiympäristöjä todellisiin tarpeisiin ja viihteeksi.
Muodostamme ratkaisuista dokumentoituja sovelluskonsepteja, joita lisenssointisopimuksen tehneet osalliset ovat oikeutettuja hyödyntämään omissa tuotteissaan ja palveluissaan.

Konseptuaalisista sovellusratkaisuista kehitämme demoja, prototyyppejä ja käyttöpilotteja. Ratkaisujen hyödyllisyys ja toteutettavuus käytäntöön varmennetaan koekäytöissä ennen laajempaa tuotteistusta.
Yksittäiset tekniset ja tietotekniset ratkaisut testaamme kohdealueen todellisessa ympäristössä ennen varsinaista tuotekehitys- ja tuotteistushankkeita.

Sovelluskonsepteja mm.

 • KoiraSaari
 • SARnet
 • Heart TRAIL
 • PopUp Gallery
 • OPPIMO

YRITTÄMISEN YHTEISÖNÄ OSAAVILLE JA OPPIVILLE

Makers HUB Tekijätiimit


– KUMPPANUUSMALLI KEHITTEILLÄ 


LISÄTIETOJA: Matti Pyykkönen               Copyright 2016 DigiTILA