Taustalla

OMAKUVA
Monialaista teknologiakokemusta yli 30 vuoden ajalta

e-mail: etunimi(piste)sukunimi(at)digitila(piste)fi
Profile: LinkedIN

Mitä teen?

Minulta on joskus kysytty, mitä OIKEASTI teen.
Vastaukseni on: KEHITÄN KEHITYSTÄ

PALVELUTOIMINTAA JA TIETOTEKNIIKKAA

PELITEKNIIKKA ja tosipelit (UNITY 3D/serious games)

 • Uuden virtualisointitekniikan soveltaminen käytäntöön
 • Pelillinen simulaatio toiminnan tukena
 • Systeemityön menetelmät ja välineet
 • Mallintaminen, dynamiikka, integraatio ja vuorovaikutus

KEHITYSPOLKUPreStart, StartUp to UpStart

 • Teknologiastrategia ja uusien ratkaisumahdollisuuksien kartoitus
 • Keksiminen, kehitystoiminta ja teknologiainnovaatiot
 • Conceptual Analysis&Design
 • Business Model Design
 • Business Platform Design

HENKILÖ- JA TIIMIVALMENNUS – NLP, IKIGAI,Team Cohesion

 • Henkilökohtainen missio – IKIGAI
 • Osaamisten ohjaus; osaamiskartat, toimien täsmäytys ja portfoliovalmennus – Competence Training
 • Monialainen yhteistoiminta; päämäärätietoinen ja tavoiteohjattu kehitys – Network Co-operation
 • Tiimin yhtenäisyys ja ryhmämotivaatio – Team Cohesion
 • Yhteisöyrittäjyys; tehtäväroolitus, tuotosohjaus ja ansainnan muotoutus – Virtual Enterprise
 • Yhteisöjärjestelmät; systeeminen toimintamalli, toiminnanohjaus, tietohallinta ja tietoverkossa tuotettavat palvelut – Nework Collaboration System

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITYSPOLKU

OPPIMO: Järjestelmäkehitys

Tietojärjestelmän määritys-, kehitys- ja toteussuunnitelmat on tiivistä tiimityötä

 • systeeminen mallintaminen – arkkitehtuuri ja toimintomalli
 • tuotetaan käyttäjälähtöisesti toiminnoittain modulaarinen ja rakenteeltaan komponenttinen malli tietojärjestelmistä ja sovellusohjelmista
 • mallinnetaan käyttäjän toiminnot ja prosessit
 • määritetään tulevan järjestelmän vaatimukset
 • kartoitetaan ratkaisualustaksi sopiva teknologia
 • tuotetaan tilanne- ja ratkaisutarvekartta
 • lopputulemana järjestelmäkonsepti

Näyttöliittymän visualisointi – käyttömalli ja design

 • havainnollistetaan systeemin toiminta käyttökohteen mukaisesti käyttöjen ja käyttäjien näkökulmasta (usability design)
 • tuotetaan ulkoasu ja käyttäjäkohtaiset layoutit toteutettavalle järjestelmälle

Järjestelmän, ohjelmien ja toiminnallisuuden mallintaminen – toteutusmalli

 • kuvataan ohjelmistorakenteet toteutuksen ja toteutettavuuden näkökulmasta
 • tuotetaan konseptikuvaus, ohjelmistomääritys ja tekniset suunnitelmat

– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA