Taustalla

OMAKUVA
Monialaista teknologiakokemusta yli 30 vuoden ajalta

e-mail: etunimi(piste)sukunimi(at)digitila(piste)fi
Profile: LinkedIN

PALVELUTOIMINTAA JA TIETOTEKNIIKKAA

PELITEKNIIKKA ja tosipelit (UNITY 3D/serious games)

 • Uuden virtualisointitekniikan soveltaminen käytäntöön
 • Pelillinen simulaatio toiminnan tukena
 • Systeemityön menetelmät ja välineet
 • Mallintaminen, dynamiikka, integraatio ja vuorovaikutus
 • KEHITYSPOLKU – PreStart, StartUp to UpStart

 • Teknologiastrategia ja uusien ratkaisumahdollisuuksien kartoitus
 • Keksiminen, kehitystoiminta ja teknologiainnovaatiot
 • TOIMIVALMENNUS – NLP, Neuro-Linguistic Programming

 • Osaamisten valmennus; osaamiskartat, toimien täsmäytys ja portfoliovalmennus
 • Monialainen yhteistoiminta; päämäärätietoinen ja tavoiteohjattu kehitys
 • Yhteisöyrittäjyys; tehtäväroolitus, tuotosohjaus ja ansainnan muotoutus
 • Yhteisöjärjestelmät; systeeminen toimintamalli, toiminnanohjaus, tietohallinta ja tietoverkossa tuotettavat palvelut
 • TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITYSPOLKU

  OPPIMO: Järjestelmäkehitys

  Tietojärjestelmän määritys-, kehitys- ja toteussuunnitelmat

 • systeeminen mallintaminen – arkkitehtuuri ja toimintomalli
 • tuotetaan käyttäjälähtöisesti toiminnoittain modulaarinen ja rakenteeltaan komponenttinen malli tietojärjestelmistä ja sovellusohjelmista
 • mallinnetaan käyttäjän toiminnot ja prosessit
 • kartoitetaan ratkaisualustaksi sopiva teknologia
 • tuotetaan tilanne- ja ratkaisutarvekartta
 • Näyttöliittymän visualisointi – käyttömalli ja design

 • havainnollistetaan systeemin toiminta käyttökohteen mukaisesti käyttöjen ja käyttäjien näkökulmasta
 • tuotetaan ulkoasu ja käyttäjäkohtaiset layoutit toteutettavalle järjestelmälle
 • Järjestelmän, ohjelmien ja toiminnallisuuden mallintaminen – toteutusmalli

 • kuvataan ohjelmistorakenteet toteutuksen ja toteutettavuuden näkökulmasta
 • tuotetaan konseptikuvaus, ohjelmistomääritys ja tekniset suunnitelmat

 • – KUMPPANUUSMALLI KEHITTEILLÄ 


  LISÄTIETOJA: Matti Pyykkönen               Copyright 2016 DigiTILA