MENTOROINTI

spiraali

IDEAT INNOVAATIOKSI – KAUPALLISTAMISEN 5 TEESIÄ

Ei Business Plan ja taulukkolaskentaan upotetut talouslaskelmat ole mikään itseisarvo, ei edes ensisijainen tehtävä uuden idean kaupallistamisessa ja suunnittelussa, vaan…


1. SUURELLA SYDÄMELLÄ – OMAKSUTULLA TEHTÄVÄLLÄ

Tunnista asian ydin ja selkeästi artikuloi se sydämellä ja perimmäisellä tarkoituksella. Haluatpa kutsua sitä näkemykseksi, tunteeksi, tarkoitukseksi tai kutsumukseksi, kerro hyvin selkeästi; miksi bisneksessä? – Mikä on tähtäimessä oleva isompi tavoite?


2. TOIMIVALLA TIIMILLÄ – INHIMILLISELLÄ OTTEELLA

Tiimi ja sen yhteishenki on tärkeämpi kuin mikään ajatus tai suunnitelma. Kolmena painopistealueena pitää olla; ihmiset, ihmisten seuraamana oleminen ja sitten ihmiset.


3. ÄLYKKÄILLÄ AJATUKSILLA – HALLITULLA KEHITYKSELLÄ

Ajattele suuria, aloita pienestä – skaalaa tai epäonnistu nopeasti. Per Lederhausen neuvo; aseta oikein ensimmäinen “start small” virstanpylväs. Välietappi liittyy yleensä näkymään, miten ihmisten haluaa ostaa tai ainakin kokeilla tuotetta ja palvelua.


4. TÄSMÄTYILLÄ MARKKINOILLA – PARHAALLA RATKAISULLA

Keskity tarkasti kohdennettuun, määriteltyyn ja rajattuun, spesifiseen markkina-alueen alalohkoon tai tiettyyn kysyntään. Ainakin aloita ajattelemalla missä voit mahdollisesti olla paras. Tämä strategia on lähes aina tehokkaampi kuin olla vain yksi toimija massiivisilla ja monimuotoisilla markkinoilla.


5. YMMÄRRETYLLÄ ANSAINNALLA – REALISTISELLA SUUNNITELMALLA

Ymmärrä ansaintamallisi. Se, miten saatte rahaa on tärkeämpää kuin ammattimaisesti muotoiltu Excel-taulukkosivusto osoittamaan taloustietous, jota on yksinkertaisesti liian vaikeaa ennustaa näin varhaisessa vaiheessa muutenkin. Ymmärrä perusteelliset keinot, joilla voit ansaita rahaa – onko se liiketoiminta, mainonta, tilaukset, jne?


TAHTOTILA – TAVOITTEET – TIETÄMYS – TARPEET – SISU


Aloita-Com_MAP

Jalostusmatriisi jakaantuu kolmeen (A-B-C) kehitysjaksoon idean ja kehittämisen kypsyystason mukaisesti. Matriisissa on kolme tarkastelukerrosta (1-2-3), 3 kehityksen näkökulmaa.

NÄKÖKULMAT

  • 1.Innovation (idea, innovaatio, tuotteet ja palvelut)
  • 2.Business (ansainta, liiketoiminta, teknologia, muotoilu, talous ja yritys)
  • 3.HR (osaamiset, henkilöresurssit, organisaatio ja verkosto)

JALOSTUSJAKSOT

A.PreStart

  • valmistelu- ja todentamisjakso ennen mahdollisen yrityksen käynnistämistä

B.StartUp

  • yritystominnan suunnittelu-, perustamis- ja käynnistämisjakso

C.UpStart

  • yrityksen kehittämisjakso, jolla tähdätään suunnitelmalliseen kasvuun ja toiminnan laajentamiseen

– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA