Siirry työkalupalkkiin

KUVAUS

 Sisältö jalostuu.. 

– KUMPPANUUSOHJELMA KEHITTEILLÄ 

JOHDANTO
Tähän tilojen ja toimintojen virtualisointiin suunnattuun DigiTILA  kehitykseen liittyy laaja kartoittava tutkimuksellinen osuus. Tehtävä tutkimus- ja kehittelytyö nivoutetaan järjestelyn käytännön toteutukseen ja konseptuaaliseen tuotteistukseen.

AIHEET


1. Käsitteistö – Semantiikka

Kehitysprosessiin liittyvän käsitteistön, tietämyksen, sovellustekniikan, menetelmien ja tiedon mallintaminen sekä jakaminen verkostossa; systeemiset menetelmät, työkalut ja tietämyksen/tiedon hallinta hajautetussa ja monialaisessa prosessoinnissa.

 • Inspiration Framework
 • Comptence Portfolio
 • Core Competences
 • Network Analysis
 • Systems Thinking
 • Knowledge Forms
 • Requirements Analysis
 • Design Patterns
 • Workflow Patterns
 • Invention to Innovation

Systeemin lähestymistapa – Systems Design and Engineering

 • Systems Dynamics
 • Game Theory
 • UML, OOP, Case Tools, KM

Psykologinen ja kognitiivinen näkökulma


Tekninen näkökulma

 • Läsnätekniikka ja tunnistautuminen
 • Sensorit ja kamerakennot
 • Toimilaitteet ja ohjaimet
 • Robotiikka
 • AV&DATA
 • Tietokonetekniikka
 • Oheistekniikka; Käyttölaitteet, käsittely-yksiköt ja näyttölaitteet
 • Tietoliikennetekniikka ja protokollat (PAN/LAN/MAN-verkot; TCP/IP, HTTP, FTP, IPv6 jne)
 • Langattomat verkot
 • Paikannus (GPS, verkko- ja sisätilat)
 • Kuvantaminen ja mallintaminen
 • Keinotodellisuus ja virtualisointi (3D, 4D ja 5D)
 • Hila- ja pilvitekniikka (mm. grid computing)
 • Tietovarastot, jakaminen ja hajautus
 • Tunnistautuminen ja varmennus
 • Tietoturva, salaus ja suojaus

2. Tietohallinta, tietämystuotanto ja tietämysvirtaohjaus toimijaverkostossa

Tietointensiivinen toimintoprosessi verkostoituneessa innovaatioympäristössä; hajautettu roolipohjainen prosessitoimintamalli ja käytännöt; jalostuvan tiedon hallinta, tietämysvarastot ja tietämyksen virtautus verkostossa


3. Verkoston ansainnan muotoutuminen – yhteisöyrittäjyys

Inventioon (keksintöön – keksinnölliseen ideaan) pohjaavan, syntyvän uuden liiketoiminnan vaiheittainen muodostuminen, verkostoituneen kehitysyhteisön tuottamana; uudenlaisten rahoitus- ja ansaintamuotojen tunnistaminen ja kehittäminen

KAAVIO: Responsive OS Canvas, v1


TOTEUTUS KÄYTÄNTÖÖN

Jalostuvia menetelmiä, käytänteitä ja tietoteknisiä ratkaisuja hyödynnetään ALOITA.COM puitteissa

 • Tietojärjestelmäpuitteikko kehityksen toiminnanohjaukseen
 • Toteutuksen edellyttämät teknologiakokoonpanot ja -arkitehtuuri
 • Avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistoalustat; työryhmäympäristö ja tiimityön ohjaus toimijaverkostossa.

Menetelmät ja Työkalut 

 • tavoitteelliseen itseohjautuvuuteeen
 • jatkuvan oppimisen puitteikko
 • osaamisten kartoitukseen, hallintaan ja projektien suunnitteluun
 • herätehallinta ja muunto-ohjaus kehitykseen ja muutokseen
 • rekrytointiin, resurssointiin ja organisointiin
 • systeemiseen työhön, tietovirtaohjaukseen ja tietojenhallintaan
 • omaehtoiseen ansainnan kehittämiseen ja ohjaamiseen
 • kehityskohteiden tunnistamiseen, analysointiin ja jalostusasteen arvontamiseen
 • menetelmien ja käytänteiden vieminen yhteisöjärjestelmiin henkilökohtaisiksi ja tiimiyhteisön työkaluiksi
 • käytössä mm. G Suite, Tiki, Moodle ja WordPress

LINKIT Wikipediaan

Wikipedia.org
Creative inspiration


PSYCHOLOGY


SYSTEMS


Palvelut


contact: Matti Pyykkönen              ©2020 DigiTILA


Leave a Reply