Siirry työkalupalkkiin

5-Innoware

Keksintöihin perustuva liiketoiminta

Keksinnöt, ratkaisuideat ja patentoidun teknologian hyödyntäminen sekä keksintöihin perustuvat uudet ansaintakonseptit.


i3 – inspiration – invention – innovation

inspiraatio: idea ja oivallus. Inspiraatio tuottaa havaintoihin ja kokemukseen perustuvan ajatuksellisen ratkaisun, joka voi johtaa keksintöön ja/tai innovaatioon.

inventio: keksintö, käytännön ratkaisuksi jalostunut inspiraation tuotos, uusi tapa, malli, menetelmä tai tekninen toteutus joka ratkaisee jonkin pulman. Ideasta/ideoista konkretisoitunut keksinnöllinen ratkaisu joka on monistuvasti tuotettavissa, toteutettavissa ja valmistettavissa. Keksintö (invention) ei ole sama kuin innovaatio, joskin keksinnöstä ja sen soveltamisesta käytäntöön voi syntyä innovaatio.

innovaatio: ideasta ja inventiosta muodostuva hyödynnettävissä, valmistettavissa ja kaupallistettavissa oleva uutuus konsepti; tuote, menetelmä, käytäntö, teknologia tms joka muodostaa huomattavaa arvoja (values) hyödyntäjälleen. Innovaatio (innovation)on käyttövalmis hyötyjä tuottava käytännön ratkaisu ja sovellus.

BISNES: Liiketoiminta= jollekkin valikoidulle kohdealueelle ja tietylle asiakasryhmälle suunnattu (esim.) innovaation kaupallistaminen ja kaupallinen toiminta-ala. Liiketoiminnaksi muotoutettu ansainnan malli on Bisnes.

PreStart: esivaiheessa oleva liiketoiminta ja suunnitteilla oleva yritysaihio, jota ei ole vielä perustettu eikä toimintaa käynnistetty. Resurssit ja organisointi muotoutuu PreStart vaiheessa.

StartUp: uuteen innovaatiolähtöiseen liiketoimintaan perustettava, käynnistettävä ja varhaisessa vaiheessa oleva uusyritys. Liiketoiminta ja ansainta on konkretisoitu ja resurssoitu käytännön yritystoimintaan.

UpStart: todentunut ansainta, laajeneva liiketoiminta ja kasvava yritys. Kasvuhakuinen yritys kiihdytetään kasvuun

LINKKIT

 • Mentorointi – konsultointi ja kehitystuki
 • PreStart – yritystoimintaa valmistelevat
 • StartUp – kasvuyritystä käynnistävät
 • UpStart – kasvuvaiheessa olevat

IDEAT – KEKSINNÖT – SOVELLUKSET

 • KEKSIMÖ (Keksimistä edistävä yhdistys ja keksijäresurssit)

Kysymyksiä joihin haetaan vastauksia kumppaneilta

 • Löytyykö kauttanne potentiaalisia kaupallistajakumppaneita, sitoutuvia liiketoimintojen kehittäjiä ja patentoituun keksintöön pohjaavien StartUp-yrityksiin sijoittajia?
 • Tulevien kaupallistajien tulee hallita oma liiketoiminta-alueensa ja heidän on kyettävä vastaamaan allaoleviin kysymyksiin:
  • Liikeidea, IPR suojaukset, yrityksen idea (Value Design; arvoesitys, konsepti, demo, proto, pilotti, myynti, jakelu jne.)
  • Ansaintalogiikka, liiketoiminnan ja ansainnan mallit ( Business Model Generation)
  • Tiimi ja verkosto (ydintiimi/avainhenkilöt, osaaminen, vastuualueet, kompetenssi)
  • Markkinat (asiaakkaat, markkinan koko, kilpailijat/kilpailutilanne yms.)
  • Yrityksen historia, missio, visio, strategia, lähitulevaisuuden tavoitteet
  • Taloustilanne, rahoitus, haettu sijoitussumma, kannattavuus, mitä rahoituksen vastineeksi

Esimerkkejä sovelusalueista ja konsepteista

 • KAUPPA, LOGISTIIKKA JA LIIKENNEAUTOMAATIO
 • TURVALLISUUS
  • Alue- ja kohdevalvonnan ratkaisut
 • PALVELU- JA ASIOINTIVERKKO
  • OpeAlusta: Portfoliopohjainen henkilökohtaiseksi personoituva oppi- ja valmennusympäristö
  • AudioGIS: Ääneen perustuva paikkatietojärjestelmä, ääninavigointi ja opastus, paikkatietoviestintä, läsnätunnistus ja audiodata

MUITA HYÖDYNTÄMISALUEITA

  • TERVEYS JA HYVINVOINTI
  • VERKOSTOYHTEISÖT JA VIRTUALISOINTI
  • ROBOTIIKKA JA AUTOMAATIO
  • KIINTEISTÖ- JA ASUMISAUTOMAATIO
  • ENERGIA JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Palvelut


contact: Matti Pyykkönen              ©2020 DigiTILA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *