Siirry työkalupalkkiin

2-SOFTWARE

OHJELMISTOKEHITYS ANSAINNAN MAHDOLLISTAJANA

Tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja yksittäisten ohjelmien tai komponenttisten appsien suunnittelu-, kehitys- ja ohjelmointityö mahdollistavat osaaville ihmisille pysyvämpääkin ansaintaa. Omaehtoinen jatkuva itsensä kehittäminen tällä alalla on  jatkuvuuden perusedellytys. Ainoastaan perusopinnot alalla ei riitä, sillä kehitys kehittyy nopeasti. Omaa soveltavaa osaamistaan kannattaa keskittää  joihinkin tiettyihin kehitysympäristöihin, menetelmiin, ohjelmointikieliin ja ohjelmistokehityksen työkaluihin. Osaamista on hyvä kuitenkin päivittää aika-ajoin ja tutustua myös uusiin mahdollisuuksiin. Tietoteknisten ratkatkaisujen kaikki kehitysvaiheet tulee vähintäinkin tietää ja ymmärtää, riippumatta siitä tekeekö itse laajempaa kokonaisuutta palvelevaa suunnittelua ja määrittelyä, vaikka olisikin itse keskittynyt enempi ohjelmointityöhön. Samoin konseptointia ja määritystä tekevien on hyvä hallita myös ohjelmointi että tunnistaa toteutuksen teknisiä haasteita ja mahdollisuuksia.

Ohjelmistokehitys voidaan karkeasti jakaa esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin:

 • Konseptuaalinen järjestelmäkehitys; sovelluskonsepti
 • Tietojärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu; arkkitehtuuri
 • Systeemisuunnittelu; järjestelmäkuvaus, käyttökuvaukset, toiminnollisuus, tiedonhallinta
 • Toiminnollinen ja tekninen ohjelmistomääritys;
  • ohjelmistokuvaus; ohjelmakomponentit ja modulit
  • tietovarastomallit; tiedostot, tietokannat
  • järjestelmän rajapinnat ja tietoliikenne; viestintäkäytänteet ja tiedonsiirtoprotokollat
 • Ohjelmistosuunnittelu; ohjelmistosuunnitelmat
 • Ohjelmointi; sovellusohjelmat, tietojärjestelmät
 • Järjestelmäintegrointi; sovellusten, moduulien ja komponenttien yhteensovittaminen
 • Tekninen ja toiminnollinen testaus; moduulit, sovellukset ja integraatio
 • Käyttöönotto; asennus, käyttäjäopastus ja koulutus

TEEMA 4

  • Systeeminen ajattelu
  • Suunnittelumenetelmät
  • Ohjelmointikielenä Python
  • Kehitysalustana Visual Studio – Python IDE

Palvelut


contact: Matti Pyykkönen              ©2020 DigiTILA