Siirry työkalupalkkiin

DIGI paja

Pajatoiminta tiimeissä ohjattuna

Työpajatoimintaa toteutetaan sekä digitaallisesti verkon välityksellä että lähijaksoina fyysisissä työtiloissa. Pääpaino työskentelytavoissa on virtuaalisessa, etänä soveltuvien työkaluohjelmien ja yhteisöjärjestelmän tukemana.

Haetaan vastauksia palvelutuottajien kysymyksiin

 • Mikä on Asiakkaan HAASTE?
 • Onko minulla RATKAISU IDEA?
 • Miten tuotamme ARVOTARJONTAA?
 • Miten toteutamme sen KÄYTÄNTÖÖN?

TOIMINNALLINEN SISÄLTÖ

 • Kohdealueen rajaaminen; Toimintaympäristöön KOHDENTAMINEN, tehtävät ja toiminnot
 • TAVOITENÄKYMÄ visualisointi ja yhteisen päämäärän asettaminen
 • Asiakaslähtöinen HERÄTEHALLINTA ja ratkaisevien tuotteiden kehittäminen
 • Tuotteen ja palvelujen MALLINTAMINEN; Rakenteellinen ja toiminnollinen kuvaus
 • Muodostetaan PULMAKARTTA ideoiden onnistuvaan jatkojalostamisen perustaksi
 • Kehittämistarpeiden ja vaatimusten hahmottaminen: lopputulemana TARVETILA
 • Tuotetaan TIEKARTTA hallittuun kehitykseen kohti tavoitetta
 • Lopputulemana KONSEPTIKUVAUS käytännön toteutukseen

Toteutus

 • Teeman mukaiset johdantoluennot
 • Pienryhmätyöskentely
 • Ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen ohjatusti
 • Ratkaisumallit ja tavoitteellinen kehityskuvaus dokumentoidaan ideakuvaukseksi
 • Menetelminä käytetään Business Model Canvas kuvaustapaa ja seinätaulutekniikkaa
 • Kriittisimmät pulmat ja ratkaisutarpeet priorisoidaan
 • Lopputulemana pulmakartat, ideakuvaus, kanvasit ja vaatimusmatriisit
 • Tavoitetila ja tulevat kehiystarpeet määritetään todennettujen tarpeiden mukaisesti

PALVELUT


contact: Matti Pyykkönen              ©2020 DigiTILA