Mistä on kysymys?


“There’s not a single business model – There are really a lot of opportunities and a lot of options and we just have to discover all of them.”

Tim O’Reilly, CEO, O’Reilly


Digitila Ventures Oy on digitalisaatioon ratkaisuja ja yrityskehitykseen palveluja tuottava innovatiivinen asiantuntijayritys, erityisesti digitalisaatioon kohdentuvien liiketoimintojen kehitysyhtiö.


PALVELUT

Palveluna tarjoamme konseptointia, kehitystyötä, mentorointia, valmennusta ja palvelua yhteisöalustan toiminnan kehitykseen. Autamme uusia kasvuun suuntaavia startup yrityksiä toiminnan alkuun. Tarjoamme palveluja osaamisten tunnistamiseen, kehittämiseen ja tiimien koostamiseen.


Ideasta innovaatioon ja innovaatiosta liiketoimintaan

YRITYSKEHITYS: Valmistelut ennen aloitusta

  • Tuemme ideointia ja keksinnöllisten ratkaisujen jalostamista arvoa luoviksi innovaatioiksi
  • Tutkimme, määrittelemme, suunnittelemme ja dokumentoimme käytäntöön soveltuvia ratkaisuja alkavan liiketoiminnan perustaksi
  • Ohjaamme liiketoimintamallien ja ansaintamahdollisuuksien määritystä
  • Autamme konseptoimaan tuottet, palvelut ja liiketoiminnan mallit esittelykelpoisiksi

Ks. VALMENNUS


Innovaatiolähtöisen startup -yrityksen liiketoiminnan kehitys osaamisten ja kyvykkyyksien pohjalta

Startup: Liiketoiminnan ja ansainnan mallit

  • Kartoitamme osaamisten ja resurssien tarpeet
  • Selvitämme ansainnan ja liiketoiminnan mahdollisuudet
  • Liiketoiminnan malli Business Model Canvas täsmennetään toteutuskuntoon
  • Tuotamme esittelyaineistoja yritystoimintaa valmisteleville

Yhteisöjärjestelmä

  • Tarjoamme kehitystiimeille ja kehittyville liiketoiminnoille tietoteknisen toiminta-alustan

ESITTELYSIVUT


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7