Mistä on kysymys?


“There’s not a single business model – There are really a lot of opportunities and a lot of options and we just have to discover all of them.”

Tim O’Reilly, CEO, O’Reilly


VALMENNUSTA JA TIETOJÄRJESTELMIÄ


Valmistelut ennen aloitusta

  • Tuemme Ideointia ja keksinnöllisten ratkaisujen jalostamista
  • Tutkimme, määrittelemme, suunniitelemme ja dokumentoimme käytäntöön soveltuvia ratkaisuja
  • Ohjaamme liiketoimintamallien ja ansaintamahdollisuuksien määritystä
  • Autamme konseptoimaan tuottet, palvelut ja liiketoiminnan mallin esittelykelpoisiksi

Ks. VALMENNUS


Ansainnan mallit ja yritysaihiot

  • Kartoitamme osaamisten ja resurssien tarpeet
  • Selvitämme ansainnan ja liiketoiminnan mahdollisuudet
  • Liiketoiminnan malli Business Model Canvas täsmennetään toteutuskuntoon
  • Tuotamme esittelyaineistoja yritystoimintaa valmisteleville

Yhteisöjärjestelmä

  • Tarjoamme kehitystiimeille ja kehittyville liiketoiminnoille tietoteknisen toiminta-alustan

Ks. Yhteisöjärjestelmä


contact: Matti Pyykkönen              ©2020 DigiTILA