Business Model Generation

BMG Oppimossa

Canvas
Business Model Canvas (BMC) on strateginen johdon väline, jolla luodaan uusia tai kehitetään jo
olemassa olevia liiketoimintamalleja. Tyypillisesti taulukkomuotoon tehty malli käsittää yrityksen
liikeidean ja vahvuudet, arvolupaukset, infrastruktuurin, asiakkaat ja talouden. Taulukon avulla yritys
kykenee helposti jäsentämään toimintonsa potentiaalisen kaupanteon ja toteuttamiskelpoisuuden.
BMC koostuu yrityksen toimintojen ja sen avaintuotteiden ja -palveluiden suunnittelusta ja käsittää
sen rahavirrat ja kanavat, sekä yhteistyökumppanit. BMC konseptia voidaan käyttää monella tapaa
ja sen avulla yrityksen toimintoja on helppo tarkastella ja vertailla. Business Model Canvas:in
yhteinen kieli mahdollistaa yritysten vertailun, helpon kuvauksen yrityksen toiminnoista sekä uusien
mallien luomisen. (Osterwalder & Pigneur 2010.)


PMGPMG-TavoiteMalli
Slide1value-proposition-canvas
Value-Proposition-Canvas-V1.2-Keynote.006

STRATEGYZER.COM


– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA