Kenelle?

ALOITA.COM palvelun ideana on tuottaa pienpalveluja

 • Ideoiden kehittäjille, keksijöille, innovaattoreille ja teknologiayrityksille
 • Ansaintaa suunnitteleville, valmisteluvaiheessa oleville tuleville yrittäjille
 • StartUp toimintaa suunnitteleville, valmisteleville ja jo toiminnan käynnistäneille.

Palveluja tuotetaan myös kasvuhakuisten teknologiayritysten sisäiseen kehittämiseen ja kumppanuusverkoston rakentamiseen

 • Oman innovaatiojärjestelmän jalostamiseen
 • Kehitystiimien muotouttamiseen ja ohjaukseen
 • Uusien konseptien, tuotteiden ja palvelujen jalostamiseen
 • Yhteistoiminta- ja kumppanuusverkostojen valmiutukseen

Nämä pienpalvelut ovat ajalliselta kestoltaan muutamasta tunnista useimpiin päiviin.
Palvelutarjonnasta tehdään myös pidempiaikaisia puitesopimuksia esim. pv/vko tai pv/kk periaatteella.


Palvelut ovat muodoltaan:

 • Mentorointia ja kehyksen tukemista
 • Informaation jalostamista, tuottamista ja välittämistä
 • Konseptuaalista suunnittelua
 • Teknologiakartoitusta
 • Sparraavaa valmennusta

Palvelutoimintaa tuotetaan läsnäolevan perinteisen työpajamallin lisäksi lisäksi myös netissä, erillisissä valmennuksen työtiloissa ja verkkoviestintävälineillä.


Business Evolution Matrix 

Aloita-Com_MAP

PALVELUVERKOSTO 

Teemme yhteistoiminta- ja osallisuus sopimukset kehityspalvelujen, osaamisvalmennuksen ja nopeasti kehittyville startup -yrityksille asiantuntijapalveluja tuottavien, vankan kokemuksen omaavien palvelutuottajien kanssa.

ASIAKKAAN TARPEET 

 • Yrityksen mukautumistarve jatkuvaan muutokseen sekä tarpeet kumppanuusverkoston tietohallintaan ja hajautetun kehitystoiminnan ohjaamiseen
 • Sunniteltaessa ja käynnistettäessä uutta liiketoimintaa tarvitaan täsmäosaamista juuri siihen tarpeeseen, mikä on kyseisessä kehitystilassa ajankohtaisinta
 • Ulkoisten resurssien saatavuus ja joustavuus kuhunkin tilanteeseen ja erityistarpeeseen

ALOITA.COM – PALVELUT

Tekemisen teemat Maker’s HUB:ssa


PalveluTORI


– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA