Miksi?

SILTA KUOLEMANLAAKSON YLI


valley-of-death


alice-keynote-bridging-the-valley-of-death-digitalk-2014-sofia-bulgaria-9-638


INSPIRAATIOSTA OIVALLUKSEEN

VERKOSTOLLA BISNESTÄ


Tietotekniikka ja maailmanlaajuinen verkko tarjoaa mahdollisuuden nopeasti kehittyvään uuteen liiketoimintaan ja markkinakenttä on alusta asti globaali. Keksinnöt ja innovaatiot ovat yksittäisten ihmisten tekemiä, eivät organisaatioiden. Ohjelmistoinnovaatioiden ja niiden perustana olevien ideoiden suojaaminen on vaikeaa, ideavarkaudet ovat jokapäiväisiä ja idean alkuperäinen esittäjä harvoin hyötyy tekemistään oivalluksista.

Ideoiden toteuttaminen käytännön ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi edellyttää moniosaavien tiimien koostamisen. Yksin ei riitä osaaminen eikä voimavarat.


IDEAT ANSAINTAKONSEPTIKSI

  • 1.Tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi liiketoiminnallisessa osaamisessa.
  • 2.Keskity itse olennaiseen ja siihen alueeseen, jonka parhaiten hallitset.
  • 3.Hae luotettavat kumppanit niille liiketoiminnan osa-alueille, joita et itse hallitse.

Tee yhteistoiminta- ja osallisuussopimukset kirjalliseen muotoon. Osallisuus sopimuksessa tulee ilmetä kunkin osapuolen vastuut ja velvoitteet ja osallisuuden prosentuaalinen määrä. Lisäksi sopimuksen on sisällettävä syntyvän liiketoiminnallistamiskonseptin hyödyntämisnäkökulma.

Kunkin osa-alueen (innovaatio, teknologia, kaupallistaminen/markkinat, talous/laskelmat ja liiketoiminnan suunnittelu) vastuuhenkilö tuottaa osasuunnitelmat konseptikuvaukseen. Konseptointi toteutetaan projektimuotoisesti, sitoutuen yhteisesti hyväksyttyyn aikatauluun.

Suunnitelmat ja niiden toteutettavuus on hyvä arvioida ulkopuolisten ja sitoutumattomien asiantuntijoiden toimesta. Heiltä tulee pyytää allekirjoitus salassapito- ja hyödyntämättömyys- sopimukseen sekä arviointilausunto kirjallisena.


startups-in-valley-of-death-from-singapore-incubator-3-638

VoD

curve

Lifecycle


– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA