Mitä?

Quinn's Competing values Framework 2


TÄSMÄTTY MUUTOSVALMENNUS JA KEHITYSOHJAUS

 • Valmennetaan moniosaamiseen pohjaava kehitystiimi
 • Päämäärän ja tavoitteiden asettaminen
 • Yhteinen näkökulma kehitykseen
 • Roolitus ja voimavarojen valmiutus
 • Mahdollisuuksien ja resurssien kartoitus
 • Systeeminen kehitysprosessi ja tietämyshallinta
 • Määrätietoinen eteneminen ja ohjaus

VERKKOPALVELU JA OHJELMISTOT

 • Yhteisöohjemisto TikiWiki toimii tietopalvelualustana
 • OPPIMO on toteuttu Moodle -alustaan
 • Julkaisujärjestelmänä on käytössä WordPress
 • Avoimen koodin vapaasti käytettävät työkaluohjelmat tietojalostuksessa ja dokumentoinnissa; LibreOffice, GIMP ja Inkscape

PalveluTORI


HANKKEISTUS

Käynnistettävä hanke tulee valmistella huolella. Kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen edustus on suotavaa jo valmistelu vaiheessa. Hankesuunnitelmaan on liitettävä ns. projektisopimus, johon kirjataan kunkin mukana olevan osapuolen roolit, vastuut ja velvoitteet. Osallisuus on kirjattava selkeästi, kuten myös projektissa syntyvien tulosten hyödyntäminen. Tietojärjestelmän kehityshanke on jaettava selkeisiin, aikatauluun ja käytettävissä oleviin resursseihin perustuviin kehitysjaksoihin.

Esim. Järjestelmäkehitysksen Ohjeellinen Jaksotus

 • Hankkeistus: Projektointi-Sopimukset-Käynnistys (projektin hallinnan muodostaminen)
 • Esisuunnittelu: Konseptointi, Kartoitus ja Vaatimukset (yhdessä käyttäjien edustajien kanssa)
 • Ohjelmiston/Järjestelmän/Sisältöpalvelun Määritys: Arkkitehtuuri ja Käyttö (toteutuksen rajaus)
 • Toiminnollinen suunnittelu: Käyttöliittymä, käyttölogiikka, sovelluslogiikka
 • Tekninen suunnittelu osa-alueittain: Verkko-,laite- ja ohjelmistotekniikka
 • Sovellussuunnittelu: Toimintoalueittain ja moduuleittain
 • Evaluointi/Ohjelmointi: Sovitusohjelmointi, sovelleohjelmointi, kompnentit ja ohjelmat
 • Moduulitestaus: Käytöittäin ja/tai toiminnoittain
 • Integrointi: Moduulien yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi
 • Järjestelmän testaus: Pilotointi, beta-versiot jne koekäytöt/käytettävyys testaukset

ALKUTOIMET OHJELMISTON JA TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITYSPROJEKTISSA

 • 1.sovelluksen kohdealueen kuvaus
 • 2.käyttäjien määritys; roolit/käyttäjät
 • 3.tulevan sovelluksen käytön/käyttöjen kuvaus
 • 4.toimintoseloste järjestelmän/ohjelmien toteuttamista toiminnoista
 • 5.järjestelmän/järjestelyn karkea arkkitehtuuri ja rakennekaavio
 • 6.järjestelmän koostuminen; moduulit, osat ja komponentit
 • 7.sovelluksen/sovelteiden piirre- ja ominaisuustaulukko
 • 8.käytettävyysvaatimukset käyttäjien näkökulmasta
 • 9.sovelluksen ja sovelteiden toiminnalliset vaatimukset
 • 10.tekniset vaatimukset; toteutus- ja käyttöympäristön tekniikka, laitteisto ja käyttöympäristö
 • 11.toteuttajien osaamisvaatimukset; osaamisalueet ja pätevyys
 • 12.toteutuksen reunaehdot; aika-, resurssitarve- ja karkea kustannusarvio toteuttamisesta

– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILALeave a Reply