Miten?

TYÖPAJAT JA TIIMITYÖT

  • Lähipalveluna ja etäohjauksena
  • Kehitysistunnot ja tavoiteseuranta
  • Keskustelut ja kartoitukset
  • Määrityksen ja suunnittelun työpajat

AnsainnanMALLI


PALVELUPUITTEIKKO

  • Pilvipalvelussa toimiva yhteisöjärjestelmä
  • Verkkoon liitetyllä asiakaspalvelimella, asiakkaan omassa palvelusolmussa toimiva yritysjärjestelmä

Palvelukumppanit tuottavat yrityksen tilanteeseen ja tarpeeseen kohdennettuja palveluja. Palvelut välitetään ja hallitaan tietoverkon kautta. Asiakkaan kanssa tehdään YHTEISÖJÄRJESTEMÄSOPIMUS ja PALVELUSOPIMUS, edetään kehityksessä asiakkaan ja palvelutuottajan kesken tehdyn tavoiteaikataulun mukaisesti.

TIETÄMYSHALLINTA JA JÄRJESTELMÄKEHITYS

Järjestelmästä, menetemistä ja käytänteistä, tietämyssisällöstä ja tuotetuista palveluista ylläpidetään reklamoinnit ja kehittämisesitykset sisältävää Herätehallinta järjestelmää. Saatujen herätteiden pohjalta korjataan, parannetaan ja kehitetään asiakaspalvelua sekä järjestelmää ja siihen liittyviä ohjemistoja.

Järjestelmän avulla palveluyhteydet on ”kotiportilla“. Tiedon tuottaminen ja jakaminen kumppanuusverkossa välittyy järjestemän kautta niitä tarvitseville tiimeille ja toimijoille, ei muille (liityntärajapinnat, käyttönäkymät ja käytön rooli-pohjaisuus).

PALVELUT ja SISÄLTÖ toimitetaan tiimin omaan TIETOVARANTOON, kohdentaen sisältö siihen liittyvään toimintoon/teemaan.

KEHITYKSEN, toiminnan jalostamisen tulouma (outcomes) löytyy järjestelmän tietämysvarastosta (Knowledge Base) ja palvelutoiminta myös tuotetaan järjestelmän välittämänä verkossa.


Innovation-Matrix-w-solutions

Tutustu ALOITA.COM PALVELUIHIN

PalveluTORI

Quinn's Competing values Framework 1

Quinn's Competing values Framework 2

Canvas

value-proposition-canvas

bus-model-and-value-prop-map

i3-modelFlow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classics) Paperback – July 1, 2008
by Mihaly Csikszentmihalyi (Author)

Psychologist Mihaly Csikszentmihalyi’s famous investigations of “optimal experience” have revealed that what makes an experience genuinely satisfying is a state of consciousness called flow. During flow, people typically experience deep enjoyment, creativity, and a total involvement with life. In this new edition of his groundbreaking classic work, Csikszentmihalyi demonstrates the ways this positive state can be controlled, not just left to chance. Flow: The Psychology of Optimal Experience teaches how, by ordering the information that enters our consciousness, we can discover true happiness and greatly improve the quality of our lives.


Creativity: The Psychology of Discovery and Invention Paperback – August 6, 2013
by Mihaly Csikszentmihalyi (Author)

The classic study of the creative process from the national bestselling author of Flow

creativity is about capturing those moments that make life worth living. Legendary psychologist Mihaly Csikszentmihalyi reveals what leads to these moments—be it the excitement of the artist at the easel or the scientist in the lab—so that this knowledge can be used to enrich people’s lives. Drawing on nearly one hundred interviews with exceptional people, from biologists and physicists, to politicians and business leaders, to poets and artists, as well as his thirty years of research on the subject, Csikszentmihalyi uses his famous flow theory to explore the creative process. He discusses such ideas as why creative individuals are often seen as selfish and arrogant, and why the “tortured genius” is largely a myth. Most important, he explains why creativity needs to be cultivated and is necessary for the future of our country, if not the world.


– partnersip model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA