Tietotekniikka

OHJELMISTOLLA ANSAINTAA OPPIMOSSA

JOHDANTO

Pelkkää ideaa tai ohjelmistoinnovaatiota ei voi semmoisenaan patentoida mutta sillä on aina tekijänoikeudellinen suoja. Patentoitavissa oleva keksintö on idean konkreettinen, teollisesti tuotettava ja monistettava toteutusmalli, laite, tuote, prosessi, menetelmä esimerkiksi tuotteen valmistamiseksi tai jonkun muunnetun tuotteen uusi käyttötapa.

Kaikkia kaupallisesti ja teollisestikin hyödynnettäviä keksintöjä ei kannata patentoida. Patentointiprosessi on pitkä ja runsaasti rahaa vaativa tie. Ideankin voi sopimuksilla suojata ja jalostaa kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Erityisesti ohjelmistoliiketoimintaan johtavat tietojärjestelmä- ja ohjelmistoinnovaatiot eivät ole patentoitavissa, mutta suunnitelmallisen systemaattisesti toimien niistä syntyy huomattavaa liiketoimintaa. Ohjelmistot, kuten useat muut tietointensiivisen työn tulokset kuuluvat tekijänoikeuslainsäädännön piiriin.

    • 1.Tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi liiketoiminnallisessa osaamisessa.

 

    • 2.Keskity itse olennaiseen ja siihen alueeseen, jonka parhaiten hallitset.

 

    3.Hae luotettavat kumppanit niille liiketoiminnan osa-alueille, joita et itse hallitse.

Tee yhteistoiminta- ja osallisuussopimukset kirjalliseen muotoon. Osallisuus sopimuksessa tulee ilmetä kunkin osapuolen vastuut ja velvoitteet ja osallisuuden prosentuaalinen määrä. Lisäksi sopimuksen on sisällettävä syntyvän liiketoiminnallistamiskonseptin hyödyntämisnäkökulma.

Kunkin osa-alueen (innovaatio, kaupallistaminen/markkinat, talous/laskelmat ja liiketoiminnan suunnittelu) vastuuhenkilö tuottaa osasuunnitelmat konseptikuvaukseen. Konseptointi toteutetaan projektimuotoisesti, sitoutuen yhteisesti hyväksyttyyn aikatauluun.


– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA