AudioGIS

Kehitettävät ratkaisut ja sovellukset perustuvat:

  • sijaintiin
  • paikkaan
  • positioon
  • kohteeseen
  • alueeseen
  • reittiin
  • virtuaalimalliin

sidottuun ääni-, puhe-, data-. kuva- ja video-viestintään sekä mediasisältöjen tuottamiseen, tietoliikenteeseen ja mediahallintaan.

Tuotamme teknisiä ratkaisuja datan, tiedon ja median; keräämiseen, koostamiseen, paikantamiseen, kommunikointiin, käsittelyyn, varastointiin, esittämiseen ja jakeluun.

Kehitämme pelillisiä oppimis- ja simulointiympäristöjä todellisiin tarpeisiin ja viihteeksi.
Muodostamme ratkaisuista dokumentoituja sovelluskonsepteja ja liiketoimintamalleja, joita lisenssointisopimuksen tehneet osalliset ovat oikeutettuja hyödyntämään omassa toiminnassaan.

Konseptuaalisista sovellusratkaisuista kehitämme demoja, prototyyppejä ja käyttöpilotteja. Ratkaisujen hyödyllisyys ja toteutettavuus käytäntöön varmennetaan koekäytöissä ennen laajempaa tuotteistusta. Yksittäiset tekniset ja tietotekniset ratkaisut testaamme kohdealueen todellisessa ympäristössä ennen varsinaista tuotekehitys- ja tuotteistushankkeita. Kehitettyjen konseptien pohjalta suunnittelemme liiketoimintamallit.


Nimi AudioGIS pohjautuu alkuperäiseen ideakonseptiin, jossa jalostetaan ääneen (audio) perustuvia paikkatietojärjestelmiä (GIS). Tämä ydinajatus on laajentunut käsittämään useita sovellusaloja ja niihin liittyviä teknisiä ratkaisumalleja, laitekeksintöjä ja konseptuaalisia järjestelmiä.

Erityisesti nykyisin suosiotaan voimakkaasti laajentuva open electronics -lisenssointimalli mahdollistaa entistä nopeampaa käytäntöön soveltamista, ns. kokeilevaa kehitystä hyvinkin edullisesti. Tämä tarkoittaa laiteprotoilua ja kehitetyn teknisen ratkaisun kokeilua käytäntöön.

Tunnetuimpia tämmöisistä avoimista ja edullista kehittelyalustoista ovat mm. Raspberry Pi korttitietokoneet ja Arduino elektroniikkasarjat, jota ovat alkujaan kehitetty harrastus- ja opetuskäyttöön. Opensource -mallilla on kehitetty myös sensoritekniikkaa mm. IoT -kehitysalustoiksi. Suomalainen RUUVI.COM on tästä hyvä esimerkki. Tämä edullisten ja avointen kehitysalustojen markkinoille tulo on edesauttanut myös suurempien laite- ja elektroniikka- piirivalmistajien (esim. TI ja Intel) omien referenssialustojen halpuuttamisen .


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7