DigiTILA BlueRoom

Tilaa sinisten ajatusten virtaukseen

 • Fyysiset yhteisötilat etäisestikin keskinäisessä vuorovaikutuksessa
 • Teknologian tukema tietämystuotannon prosessointi ja hallinta
 • Verkostoituva viestintä, kommunikointi ja tiimitoiminta
 • Mukautuvasti viihtyisä toimintolähtöinen miljöö
 • Täydentyvä todellisuus vuorovaikutukseen
 • Intuitiivisesti oppiva älyllinen ympäristö
 • Tietämyshallinnan pilvipalvelu
 • Oivaltamisen ohjaamo

Tavoitteena verkoston itseohjautuvuus

 • Kehityksen ja muutostarpeiden herätteet tunnistettu
 • Resurssit, kokemuspohja ja osaamiset varmennettu
 • Roolitettu toiminnanohjaus ja tietämyksen virtautus hallittu
 • Prosessit, käytänteet ja menetelmät kehitykselle asemoitu
 • Jaettu ja hajautuva käsittelykokonaisuus koordinoitu
 • Portfoliopohjainen oppiminen valmennettu
 • Geneerisesti skaalautuva puitteikko systeemisesti ohjattu
 • Toimijaverkoston vuorovaikutus virtualisoidusti läsnäistetty

> KUVAUS


Palvelut


contact: Matti Pyykkönen              ©2020 DigiTILALeave a Reply