DubActor Virtuaaliteatteri

Kuva: Mixamo (Addobe)

 • Ideana tässä on alkujaan Paavo ”Pasi” Heikkisen (2015) esille tuoma DubActor
  mediasovellusformaatti. Tämän soveltava ’virtuaaliteatteri’ lisäideointi (Matti Pyykkönen / Pasi Heikkinen; 2016-2017) kohdentui alkuperäisen jatkojalosteena ns. keinotodellisuuden (VR = Virtual Reality) hyödyntämiseen ja pelituotantoon perustuvan ohjelmistotekniikan soveltamiseen.
 • Osallisuus esitykseen tapahtuu verkon kautta, kuten näytöksen seurantakin. Siten toiminta on Internetin välityksellä niin haluttaessa vaikkapa maailmanlaajuista.
 • Konseptuaalinen virtuaaliteatteri ja DubActor -tekniikka on monistettavissa ja hyödynnettävissä viihdekäytön lisäksi myös harrasteissa ja valmennuskäyttöön. DubActor ratkaisut soveltuvat esimerkiksi esiintymisvalmennukseen, tiimitoimintaan, sosiaalisten rajoitteiden korjaamiseen ja terapialuontoiseen vuorovaikutustaitojen edistämiseen.
 • Kun esitys tuotetaan omien käsikirjoitusten ja mahdollisesti myös osin improvisoinnin pohjalta, ei olemassaolevat tekijäoikeudet tule rasitteeksi. Oikeudet sisältöön ovat esityksiin osallisilla, esityksen järjestäjillä ja tuotannon kustantajalla.
 • Esiintyjät voivat osallistua myös ’hahmojensa’ luontiin. Käytännön toteutuksen valmisteluun tarvitaan tuottajia, käsikirjoittajia ja pelintekijöitä.

DubActor -idean jatkokehittelyssä tuli esiin mahdollisuus tuottaa kokonaan uudenlainen mediamuoto ”virtuaaliteatteri”, virtualisoinnin tekniikalla tuettu viihdetarjonta. Tämä toiminnollinen ja tekninen puitteikko on sovellettavissa Hupi-,  Harraste- ja Hyötykäyttöön.

The Big Picture
Kun isoa kuvaa  tarkastellaan, on DubActor kokonaan uudenlainen mediamuoto ’virtuaaliteatteri’, joka yhdistää elokuvan ja teatterin verkossa tapahtuvaan jaettuun ja realiaikaiseen esitykseen.


VirtuaaliTeatteri

Hahmojen ja animaatioiden tekoon sopivat ohjelmistot löytyvät MIXAMO:n tuotteistosta. Esitysten puitteita ja ympäristöä mallinnetaan UNITY 3D ohjelmistolla.

Järjestelmän moduulit

 • Studio (Sisällön tuottamisympäristö; tuotanto ohjelmisto; sisältömallinnus; mallieditori, hahmot, animaatiot, virtuaalilavasteet)
 • DubActor – Esiintyjäsovellus (LIVE-esitykseen kytkeytyminen ja esiintyminen
  virtuaalihahmon välittämänä; kamera ja äänitys )
 • Verkkoteatteri (LIVE-esitysten hallinta ja jakelu pilvipalvelussa/palvelimella)
  • INFO-palvelu (teemaesittelyt ja kohdekuvaukset; näytösvaraamo)
  • Asiointiopas (Asiakasta palveleva opastusmedia)
  • Tuotteistokartat (Esityskataloogit ja aikataulukalenterit)
  • Latauspiste (LIVE-näytökseen kytkeytyminen, nauhoitteen lataus ja käyttäjätietojen välitys palvelutarjoajalle)
  • Virtuaaliset esitykset (mallit, skenet, hahmot, animaatiot ja
   virtuaalilavasteet; näytöksen välittävä palveluohjelmisto)
 • Käyttölaite (Tabletti tai PC jossa käyttäjän sovellus)
  • Esitysnäyttö (Virtuaaliteatterin näyttöohjelmisto)
  • Latausloki (henkilökohtainen kiinostuksen kohteista ja asiakkuuksista koostettu tietovarasto)

Toimintokuvaus

VALMISTELU: Internetissä olevasta palvelusta ladataan omalle tietokoneelle ja käyttölaitteelle sopivia kohteita ja tarjontaa, joista varataan haluttuun haluttuun teemaan liittyvä kiinostuksen kohteita jo ennen galleriaan saapumista. Tästä syntyy verkkopalveluun henkilökohtainen portfolio (pilvipalvelussa). Galleriassa (asiakasinfo) olevasta esityskataloogista ladataan käyttölaitteelle kyseiseen palvelutarjontaan liittyvää tietoa ja dataa. Asiakas voi ladata kyseisen teeman informaatiota, opastustietoutta ja muuta tarjontaan liittyvää materiaalia.

ESITYS: Asiakas kytkeytyy valitsemaansa näytökseen. Asiakas voi halutessaan merkata/ladata taltioidut esitykset omaan käyttöönsä ja katsoa myöhemminkin. LIVE-esityksen varauspäätöksen tai latauksen tehtyään hänen valintansa kuittautuu asiointilokiin.

LOKI: Henkilökohtaisesta asiointidatasta ja koostetusta esittelyinformaatiosta
tuotetaan historiatietous, joka on tallennettavissa omaan verkkoportfolioon
( personoitu pilvipalvelu).