ETÄTYÖ

UUDET MAHDOLLISUUDET

Entistääkin ajankohtaisempaa tietoutta on tässä 1995 kirjoitetussa etätyön oppaassa.

Ansainnat on pieninä puroina maailmalla – sanotaan. On jousto- ja pätkätöitä, tekijänsä eri osaamisalueisiin pohjaavia tehtäviä, joita tekemällä syntyy tekijälleen ansaintaa. Ihminen joutuu ottamaan enemmän vastuuta omasta ansainnastaan ja toimeentulostaan. Enää ei ole suvussa periytyviä ammattinimikkeeseen perustuvia, fyysiseen paikkaan sidottuja työpaikkoja, joissa käydään suorittamassa ennalta määrättyjä työtehtäviä päivästä toiseen, eläkeikään saakka.

TYÖ ja TYÖPAIKKA käsitteenä on kuin veteen piirretty viiva. On parempi puhua nykyisin erialisista ansaintamuodoista, kuin ”töistä”. Omaehtoinen, henkilökohtaisiin kykyihin ja osaamisalueisiin perustuva tsetyöllistyminen ja sitä myötä ansainnan muodostaminen omaehtoisesti on lähtökohtaisesti tulevaisuuden tapa toimia. Monet toimivat näin jo nyt.

Useissa toimissa ja tehtävissä työ perustuu ns. tietointensiivisyyteen, jolla kuvataan ajattelutyötä, tietotuotantoa, suunnittelua, kehitystä, sisältöjen luomista, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehitystä, ohjelmointia, tukipalveluja ja järjestelmien käyttöä. Erilaiset opetus- ja opastustehtävät ovat luonteeltaan tietointensiivistä työtä. Yksilön ja tiimien yhteistöistä muohdostuu kokonaisia osaamisalueita, joita voidaan hyödyntää ansinnan mahdollistajina. Näistä syntyy jopa kokonaan uudelaisia, kokonaan digitaalisuuteen pohjaavia ansaintatoiminnan muotoja. Kaupankäynti on jo siirtynyt verkkoon jo hyvin laajalti.

DigiTILA palvelut perustaa toimintansa juuri tämmöiseen verkostotyöhön, sen luontiin, kehitykseen ja käytännön ratkaisujen muodostamiseen.

Palvelut


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7