Kenelle?

Henkilökohtainen DigiTILA

 • YKSINYRITTÄJÄLLE
 • TIIMILLE
 • PIENYRITYKSELLE

ALOITA.COM

Palvelun ideana on tuottaa pienpalveluja ammatinharjoittamista ja yritystoimintaa aloittaville

 • Ideoiden kehittäjille, keksijöille, innovaattoreille ja yrittäjille
 • Ansaintaa suunnitteleville, valmisteluvaiheessa oleville tuleville ammatinharjoittajille
 • Yritystoimintaa aloittavalle, valmisteleville ja jo toimintaa käynnistäville

Yrityskehityksen palvelut

Palveluja tuotetaan henkilöpalvelujen lisäksi myös kasvuhakuisten yritysten sisäiseen kehittämiseen ja kumppanuusverkoston viestintään

 • Oman innovaatiojärjestelmän jalostamiseen
 • Kehitystiimien muotouttamiseen ja ohjaukseen
 • Uusien konseptien, tuotteiden ja palvelujen jalostamiseen
 • Yhteistoiminta- ja kumppanuusverkostojen valmiutukseen

Pienpalvelut, toimenpiteet ja kehitysyhteistyö

Nämä pienpalvelut ovat ajalliselta kestoltaan muutamasta tunnista useampia päiviä kestäviin toimenpiteisiin. Palvelutarjonnasta tehdään myös pidempiaikaisia puitesopimuksia esim. pv/vko tai pv/kk periaatteella.


Palvelut ovat muodoltaan:

 • Mentorointia ja kehyksen tukemista etänä verkkopalveluna
 • Tietopalvelu; Informaation jalostamista, tuottamista ja välittämistä
 • Konseptuaalista suunnittelua; määritys ja suunnitelma
 • Sparraavaa valmennusta uuden tekniikan käyttöönotossa
 • Toiminnanohjausta, suunnittelua ja mentorointia
 • Teknologiakartoitusta ja soveltamissuunnitelmia

Palvelutoimintaa tuotetaan läsnäolevan perinteisen työpajamallin lisäksi lisäksi myös etäpalveluna netissä, erillisissä valmennuksen virtuaalisissa työtiloissa ja verkkoviestintävälineillä.

PALVELUVERKOSTO 

Teemme yhteistoiminta- ja osallisuus sopimukset kehityspalvelujen, osaamisvalmennuksen ja nopeasti kehittyville yrityksille asiantuntijapalveluja tuottavien, vankan kokemuksen omaavien palvelutuottajien kanssa.

ASIAKKAAN TARPEET 

 • Ammatinharjoittajan ja yrittäjän mukautumistarve jatkuvaan muutokseen sekä tarpeet kumppanuusverkoston tietohallintaan ja hajautetun kehitystoiminnan ohjaamiseen
 • Sunniteltaessa ja käynnistettäessä uutta liiketoimintaa tarvitaan täsmäosaamista juuri siihen tarpeeseen, mikä on kyseisessä kehitystilassa ajankohtaisinta
 • Ulkoisten resurssien saatavuus ja joustavuus kuhunkin tilanteeseen ja erityistarpeeseen

Yhteisöpalvelut


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7