JOHDANTO

KOHEESIO = RYHMÄKIINTEYS

Ryhmällä tässä tarkoitetaan jonkin tehtävän toteuttamiseen koostettua joukkoa. Ryhmällä on yhteinen missio, olemassaolon tarkoitus ja päämäärä johon pyrkiä. Ryhmäkoheesiolla tarkoitetaan tässä henkilöiden keskinäisiä vetovoimia ja synergiaa, joka mahdollistaa yhteistä missiota tukevan päämäärätietoisen yhteistoiminnan. Koheesio on voima, joka pitää yhteisöä koossa eli vastustaa sitä rikkovia ja hajaannuttavia voimia, ehkäisee ristiriitoja. Koheesiovoimien vaikutuksessa syntyy yhteisön kiinteys, tapahtuu joukkoontuminen. Koheesion tekijänä on osallisten keskinäinen vetovoimaisuus l. adheesio, yhteisön jäsenten keskinäiset synergiat.

Ryhmäkiinteys ja ME-henki

Yhteiseen hiileen puhaltaminen kuvastaa voimakasta koheesiota. Koheesio vaikuttaa myös yhteisön yksilöiden asemaan yhteisön sisällä. Mikäli kolmen henkilön muodostaman tiimin jäsenten välillä vallitsee voimakas koheesio ja henkilöillä on selkeästi eri roolit, jäsenet muodostavat omille osaamis- ja vastuualoileen kukin oman faasin.

Koheesio yksilön ja tiimiytymisen näkökulmasta

Tehokkaat tiimit tekevät yrityksistä ja yhteisöistä onnistuvia. Olipa tehtävänä koostaa uusi kasvuhakuinen yritys -startup business-, luoda uudenlainen liiketoimintamalli, tuote tai palvelu, jalostaa toimintamenetemiä/prosesseja tai suunnitella uusi järjestelmä -enemmän kuin koskaan ennen- lopputuloksiin vaikuttavat ennemminkin tehokkaat tiimit kuin parhaimmatkaan yksilöt yksittäin kyksenisivät. Nykyisin tarvitaan monimuotoista ja laaja-alaista osaamista -kompetenssia/kyvykkyyttä-, jota ei yksittäisillä ihmisillä ole mutta tiimeissä se voi muotoutua.

Ihanteellinen tiimi yhdistää yksilön kyvyt ja taidot yhdeksi super-osaaja-kokonaisuudeksi, monin verroin vaikuttavammaksi kuin tiimin lahjakkain yksittäinen jäsen kykenisi. Nämä supertiimit eivät ole sattuman seurausta. Tämän mahdollistaa entistä suurempi osallisuuden taso ja tiivistyvä yhteistyö, koska niiden jäsenet luottavat toisiinsa. Tiimin osalliset jäsenet jakavat vahvan tiimi-identiteetin ja luotavat toistensa kykyihin ja tehokkuuteen. Tällaiset tiimit omaavat korkeatasoisen, kumuloituvan tunneälyn (EI – Emotional Intelligence)


Palvelut


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7