Keskustelun avaus

Welcome to DigiTILA.

RYHMÄKIINTEYS – UNIT COHESION


KOHEESIO SOTILASSOSIOLGIASSA

Otin sotilassosiologian ryhmäkoheesion teeman yhdeksi keskeiseksi viitealueeksi koheesiotutkimukseeni, koska siinä tulee -niin hyvässä kuin huonossa- ryhmäkoheesio esiin ääriolosuhteissa Kyse on tällöin ryhmäkiinteydestä hengissä säilymisen ehtona ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”. Myös sivilimaailmassa ryhmäkoheesio on hyvä mutta myös huono asia.

Team Cohesion – Tiimikoheesio

Nykyisin puhutaan ns. vihakuplista, jossa ”vihatiimit” ovat varsin sisäänpäin lämpeneviä yhden asian liikkeitä. Missio on selkeä ja kaikille osallisille yhteinen mutta ilmenemismuodot eivät ole toivottavia muun yhteiskunnan näkökulmasta. Sen sijaan hyvin toimiva, eettiset ja moraaliset arvot omaava ryhmittymä saa paljon hyvää aikaan. Tästä esimerkkinä monet vapaaehtoistyötä tekevät ns 3. sektorin yhteisöt.

Myös yritysmaailmassa esim. kasvuhakuinen startup yritys saa voimansa yhteen hiileen puhaltavasta ydintiimistä ja vauhtia kehitykseen yhteisen päämäärän jalostumisen mahdollistavasta, hyvinkin kiinteästä yhteisen mission omaavasta ja joustavasti laajenevasta yhteistoimintaverkostosta. Yhteisöä koossa pitävä koheesio ruokkii itse itseään ja selkeä missio saa taakseen lisää motivoituneita toimijoita.

Monialaiset ja osallisten taustoiltaan eriytyneet kehitystiimit

Nykyisin tarvitaan etenkin kehitystiimeissä erittäin monimuotoista osaamista ja monitaustaista kokemusta. Esimerkkinä tästä Hoiva- ja hyvinvointitekniikka, jossa tarvitaan humaania hoitajaosaamista ja nörttejä insinöörin taimia, jotka eivät taida edes puhua ”samaa kieltä” ja edustavat eri ikäluokkia ja ovat yksilötason arvomaailoiltaan kirjavat. Kuitenkin yhteistä missiota ja kokonaisnäkemystä tarvitaan tässäkin uusien juttujen kehityksen mahdollistamiseksi.

Yksilöt vs Tiimit

Koheesio koostuu monesta tekijästä, kuten yksittäisen henkilön motivaatiokin. Raha ei kaikkea ratkaise eikä ammatillinen osaaminen tai tehtäviin käytetty aikakaan. Jos ei ole synergiaa eikä yhteistä missiota, henkilökohtaiset arvot ovat ristiriidassa, ei vuorovaikutusta, ei edes yhteistä kieltä .. ei koheesiota silloin synny. Yksilökeskeinen ajattelutapa ja yksittäisten henkilöiden ”pikavoiton tavoittelu” johtaa yhteisön hajautumiseen. Yksilön etu toteutuu hyvin tiimin edun myötä, kunhan toiminnot ja tuotokset on sovitettu osallisilleen oikeudenmukaisesti (Minä = ME / ME = Minä). Tiimitoimintamalleja on kehitettävä nykyisiä paremmin toimiviksi tähän monisäikeiseen ryhmätoimintaan.

Virtuaaisuuden haasteet vuorovaikutukseen

Tiimit muotoutuvat usein virtualisiksi ja epäsäännöllisesti realimaailmassa kohtaaviksi (f-to-f). Tämä tuo koheesion synnylle omat erityishaasteensa, varsinkin silloin kun osalliset usein edustavat eri arvomaailmoja ja osaamisalueet ovat kaukana toisistaan. Työkaluja on nykyisin tarjolla tähän virtuaaliseen, verkossa tapahtuvaan yhteistoimintaan mutta toimintamalleissa ja käytänteissä on vielä paljon kehittämistä

Oman näkemykseni mukaan voimakas koheesio, avoin ja jämäkkä yhteistoimintamalli, omaehtoinen tavoitteellisuus yhdistettynä
korkeaan motivaatiotasoon määrittää myös tulokset — edistäen kaikinpuolista hyvinvointia.

7.11.2016 Riihimäki
Matti Pyykkönen