Kuusi Hattua

6HATS Kuusi ajatteluhattua  – SIx Thinking Hats on Edward de Bonon kehittämä;
 • systemaattinen toimintojärjestely
 • moniuloitteisen ajattelun,
 • vuorovaikutusta ruokkivan kommunikoinnin,
 • ideoiden prosessisen työstämisen menetelmä.
Kuhunkin käsittelyjaksoon eri väreillä yksilöityjä Hattuja käytetään yleensä ryhmätyön tukena, mutta sitä voi käyttää myös henkilökohtaisena käytänteenä.

Taustaa

Useiden tutkimusten mukaan olemme todella huonoja tekemään ajatuksellista (tietotyö) yhteistyötä ryhmissä. Kyvyttömyys keskittyä ryhmän yhtenäiseen prosessointiin ja kunkin osapuolen ajattelutapojen erillaisuus on yhteistyönä tehtävän, yhtenäistoiminnallisen ajattelusten kehittelyn (tiimityöstön) vaikeimpia haasteita. Samoin eri henkilöillä tuottaa vaikeutta synkronisoida ajatteluaan kohteena olevaan, omien ajatusten sinkollessa milloin mihinkin henkilölle itselleen ajankohtaisena olevaan asiaan. Meidän länsimaista ratkaisukeskeistä ajatteluamme hallitsee myös usein analyysi, kritiikki, tuomio ja argumentointi, jotka vaikeuttavat oivaltamista ideointivaiheessa tarvittavaa positiivista ja haastavaa kyseinalaistamista sekä uusia uria luovaa ideoiden kehittelyä ja intuitiivista kokeellisuutta (kujeilevaa keksimistä). Hattutekniikan kehittäjän lääketieteen tohtori Edward de Bonon mukaan ongelma uudenlaisten ideoiden kehittelyssä on sekavuus, koska yritämme ajatella liian monella lähestymistavalla samanaikaisesti.
 • Tunteet,
 • informaatio,
 • logiikka,
 • toiveet ja
 • luovuus
ovat kaikki mielessämme samanaikaisesti. Hattutekniikan avulla ryhmä keskittyy yhteen asiaan kerrallaan.
Six distinct directions are identified and assigned a color. The six directions are:
 • Managing Blue – what is the subject? what are we thinking about? what is the goal?
 • Information White – considering purely what information is available, what are the facts?
 • Emotions Red – intuitive or instinctive gut reactions or statements of emotional feeling (but not any justification)
 • Discernment Black – logic applied to identifying reasons to be cautious and conservative
 • Optimistic response Yellow – logic applied to identifying benefits, seeking harmony
 • Creativity Green – statements of provocation and investigation, seeing where a thought goes

Coloured hats are used as metaphors for each direction. Switching to a direction is symbolized by the act of putting on a coloured hat, either literally or metaphorically. These metaphors allow for a more complete and elaborate segregation of the thinking directions. The six thinking hats indicate problems and solutions about an idea the thinker may come up with.


Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja samalla ottaa eri rooleja. Kenelläkään ei siis ole vain yhtä tapaa ajatella (yhden värinen hattu), vaan rooli ja ajattelutapa valitaan käsittelyjakson mukaan. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään.

Toteutus (rinnakkainen ajattelu)

Rinnakkaisessa ajattelussa koko ryhmä käyttää aina samaa ajattelutapaa yhtä aikaa. Tilaisuuden vetäjä valitsee käytettävät ajattelutyylit eli hatut etukäteen, tai joskus myös käynnissä olevan keskustelun sisällön välittömästi huomioon ottaen (sininen hattu).
 • Valkoinen hattu: ”ajatellaan tätä objektiivisesti”. Valkoinen kuvastaa faktoja ja lukuja. Faktoja ovat sekä varmistetut asiat että faktoiksi uskotut asiat, joiden alkuperä kuitenkin ilmoitetaan.
 • Punainen hattu: ”Otetaan mukaan tunteet ja intuitio”. Punainen hattu sallii tunneperäiset argumentit ilman perusteluja ja selityksiä.
 • Musta hattu: ”Pohditaan tämän asian riskejä ja heikkoja kohtia”. Musta hattu on looginen ja asiallinen ja pyrkii kertomaan miksi jokin ei toimi tai onnistu. Negatiiviset tunteet eivät kuulu tähän hattuun. Musta hattu on tärkeä, mutta liiallisesti käytettynä se voi tuhota luovan ajattelun.
 • Keltainen hattu: ”Mietitään etuja”. Keltaisen hatun aikana halutaan saada asiat tapahtumaan, edetään loogisesti ja käsitellään rakentavat ehdotukset ja visioidaan optimistista tulevaisuutta.
 • Vihreä hattu: ”Kehitetään uusia ideoita, hullutellaan”. Vihreällä hatulla liioitellaan ja unohdetaan perinteinen ajattelu. Voidaan käyttää huumoria ja villiä ajatustenjuoksua.
 • Sininen hattu: ”Pohditaanpa hiukan miten olemme tässä asiassa edenneet ja miten pääsemme haluttuun lopputulokseen”. Sininen hattu tarkkailee ja ajattelee keskustelun kulkua, suunnittelee toimintaa ja ajankäyttöä, tekee yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Sininen tunnistaa, mitä väriä milloinkin tarvitaan ja siten liittyy erityisesti tilaisuuden vetäjän tehtäviin.

Lisätietoja

Palvelut


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy Y-tunnus: 3314664-7


Leave a Reply