Kuvaus


Yritysten T&K toimijat ovat tiiviisti kiinni omissa hankkeissaan ja projekteissaan, oman liiketoimintansa ja siihen liittyvän keskeisen tekniikan kehityksessä. Uusien tekniikoiden ja ansaintamallien kehittämiseen ei riitä kasvavan ja kehittyvän yrityksen omat resurssit, eikä sitä aina koeta tarpeelliseksikaan.

On olemassa toisenlaisiakin yrityksiä. Etenkin perinteiset ns. alihankintaa tuottavat PK-yritykset elävät jatkuvissa säästöpaineissa voimakkaasti kilpaillulla alallaan. Heilläkään ei ole mahdollisutta varsinaiseen kehitykseen. Kaikki resurssit on suunnattava olemassaolon turvaamiseen.


TIKI – Avoimen koodin yhteisöalusta


Maker’s HUB mallissa jalostetaan osallistujien tietoteknisiä osaamisia käytännön kohteissa ja käytännön tarpeisiin. Kokeilevan mutta käytäntölähtöisen kehityksen myötä syntyy uusiutumismahdollisuuksia myös olemassa oleville yrityksille. Toiminnan myötä valmiutetaan toimijoita omaehtoisen ansainnan muodostamisen ja yrittäjyyden polulle.


Hardware Etenkin avoin elektroniikka ja siihen perustuva kokeileva kehitys tuo esiin sovellusmahdollisuuksia myös perinteiseen teollisuuteen, kuten; rakennus-, konepaja- ja teollisuuden palveluliiketoimintaan. Myös liikenne-, kauppa- ja logistiikka-alat hyötyvät näistä uusista ulottuvuuksista.


Software Tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja yksittäisten ohjelmien tai komponenttisten appsien suunnittelu-, kehitys- ja ohjelmointityö mahdollistavat osaaville ihmisille pysyvämpääkin ansaintaa.


Openware Tietojärjestelmät ja sovellusohjelmistot ovat perinteisesti olleet yrityksille suuri investointi. Avoin lähdekoodi ja jopa ilmaiset sovellukset tuovat kustannustehokkuutta tietotekniikan ratkaisuihin.


Gameware Pelillisyys on tullut jäädäkseen myös hyötykäyttöön suunnatuissa ratkaisuissa. Erityisesti koulutuksessa, valmennuksessa, simuloinneissa ja käytön opastuksessa hyödynnetään tietokonepeleissä tutuksi tullutta tekniikkaa. Avointa dataa, kuten karttoja ja ilmakuvia hyödynnetään todellisten ympäristöjen virtualisoinneissa. Uusi kuvantamistekiikka, kuten LIDAR-keilaus ja fotogeometria mahdollistaa ympäristön ja rakenteiden digititalisoinnin esim. lentävien kuvauslaitteiden, drone-pienoiskoptereiden avulla hyvin edullisesti.

Näissä digitalisoinnin, kuvantamisen, mallintamisen, ohjelmoinnin ja systeemikehitystyön hankkeissa tarvitaan erittäin monimuotoista osaamista ja eriytettyä keskittymistä omiin osaamisalueisiin.


Innoware Keksinnöt ja patentoidun teknologian hyödyntäminen sekä keksintöihin perustuvat uudet ansaintakonseptit luovat arvoa hyödyntäjilleen ja osallisilleen.

Käytännön kehitystyö on systeemistä ja pitkäaikaista sitoumusta edellyttävää puurtamista. Yhdessä yrittäminen ja uusien oivallusten soveltaminen käytäntöön luo ansaintaa osallisilleen.

Avoimessa tekniikassa ja yhteisöllisessä, yksilöiden erityisosaamisiin pohjautuvassa toimintamallissa on valtavaa potentiaalia, kunhan se organisoidaan päämäärätietoiseksi ja tavoitehakuiseksi ansaintojen jalostamiseksi.

Todella radikaalit ratkaisut tulevat esille yksittäisten keksijöiden ja nerokkaiden ideanikkareiden toimesta. Niiden käytettävyyden ja toeutettavuuden selvittäminen sekä jatkojalostaminen ja kaupallinen hyödyntäminen edellyttää monialaista osaamista ja toimijaresursseja.


Palvelut

 


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7


Leave a Reply