Miksi?

INSPIRAATIOSTA OIVALLUKSEEN

VERKOSSA ON BISNESTÄ


Etätyö ja siihen liittyvä voimakkaasti teknologiakeskeinen toimintamalli on tullut useille ihmisille tutuksi viimeaikoina. Nyt kun on opittu tämä viestintä- ja kommunikaatiotekniikan hyödyntäminen jokapäiväisissä tekemisissä, on paikallaan selvittää, miten toimitaan jatkossa.

Kannattaakin kysyä itseltään:

  • Onko MINULLE mahdollista tuottaa ansaintaa kotoa käsin, ajasta ja paikasta riippumatta?
  • MITÄ osaamista ja erityistaitoja minulla on, jolla voin luoda ARVOA muille?
  • VOINKO LUODA ANSAINTAA hyödyntämällä osaamistani ja tekniikkaa omassa työssäni?
  • ONKO MINULLA siihen erityisesti soveluvia toiminta- ja palveluideoita?
  • HALUANKO rakentaa itsenäisen ansainnan ja toimeentulon mallin?

Tietotekniikka ja maailmanlaajuinen verkko, INTERNET tarjoaa mahdollisuuden nopeasti kehittyvään uuteen liiketoimintaan ja markkinakenttä on alusta asti globaali.

Mikäli omaa riittävän kielitaidon, voi rakentaa oman henkilökohtaisen kansainvälisen kumppanuus- ja asiakkusverkoston ja tuottaa omaan osaamistaustaansa pohjautuvaa palvelua Suomen lisäksi myös muualle maailmaan.

Keksinnöt, innovaatiot ja ansainnan mallitkin ovat yksittäisten ihmisten tekemiä, eivät organisaatioiden ja yritysten. Ohjelmistoinnovaatioiden ja niiden perustana olevien ideoiden suojaaminen on vaikeaa, ideavarkaudet ovat jokapäiväisiä ja idean alkuperäinen esittäjä harvoin hyötyy tekemistään oivalluksista.

Ideoiden toteuttaminen käytännön ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi edellyttää moniosaavien tiimien koostamisen. Yksin ei riitä osaaminen eikä voimavarat. Verkosto tarvitsee toiakseen yhteisen alustan, toiminnan puitteet; YHTEISÖJÄRJESTELMÄN.


IDEAT ANSAINTAKONSEPTIKSI

  • 1.Tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi liiketoiminnallisessa osaamisessa.
  • 2.Keskity itse olennaiseen ja siihen alueeseen, jonka parhaiten hallitset.
  • 3.Hae luotettavat kumppanit niille liiketoiminnan osa-alueille, joita et itse hallitse.

Tee yhteistoiminta- ja osallisuussopimukset kirjalliseen muotoon. Osallisuus sopimuksessa tulee ilmetä kunkin osapuolen vastuut, kumppanuuden velvoittee. Lisäksi sopimuksen on sisällettävä syntyvän liiketoimintakonseptin hyödyntämisnäkökulma ja omistajuudet.


Toiminnallinen konsepti

Kunkin operatiivisen osa-alueen (innovaatiot, tuotteet, palvelut, teknologia, kaupallistaminen/markkinat, talous/laskelmat ja liiketoiminnan suunnittelu) vastuuhenkilö tuottaa osasuunnitelmat konseptikuvaukseen. Konseptointi toteutetaan projektimuotoisesti, sitoutuen yhteisesti hyväksyttyyn aikatauluun.

Suunnitelmat ja niiden toteutettavuus on hyvä arvioida ulkopuolisten ja sitoutumattomien asiantuntijoiden toimesta. Heiltä tulee pyytää allekirjoitus salassapito- ja hyödyntämättömyys- sopimukseen sekä arviointilausunto kirjallisena.


PALVELUT


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7