Mitä?


VERKKOPALVELU JA OHJELMISTOT

 • Virtuaalinen DigiTILA verkkoon
  • Oman teknologiaratkaisun jalostaminen toiminta-alustaksi
 • Oma etätuotannon DigiPalvelu
  • Etätyötilan ja siihen sijoittuvan tekniikan suunnitelma
  • Mobiilin, liikkuva toimintaympäristön ratkaisut
 • DigiTIIMI toiminta-alusta kumppanuusverkostolle
 • DigiDESK opastus ja avunanto etänä läsnä

Verkko-, viestintä- ja kommunikaatiotekniikan hyödyntäminen yksilön ja yhteisön toiminnassa

 • Yhteisöpalveluna Google Workspace: opastus palvelun käyttöönottoon
 • ZOOM viestintä- ja kommunikointiratkaisuna: opastus käyttöönottoon
 • Oma WEB sivuston perustaminen suomalaiseen Moment Digital verkkopalveluun: Käyttöönonton opastus
  • Yhteisöohjelmisto TikiWiki toimii tietopalvelualustana
  • OPPIMO toteutetaan Moodle -alustaan
  • Julkaisujärjestelmänä on käytössä WordPress
 • Avoimen koodin vapaasti käytettävät työkaluohjelmat tietojalostuksessa ja dokumentoinnissa; mm. LibreOffice, GIMP ja Inkscape

Ennen toiminnan käynnistämistä: PreStart

Käynnistettävä uusi liiketoiminta tulee valmistella huolella. Kaikkien perustamisvaiheessa mukana olevien edustus on suotavaa jo valmisteluvaiheessa. Suunnitelmiin on liitettävä ns. osallisuussopimus, johon kirjataan kunkin mukana olevan osapuolen roolit, vastuut ja velvoitteet. Osallisuus on kirjattava selkeästi, kuten myös syntyvien tuotosten hyödyntäminen. Yrityksen perustamiseen tähtäävä valmisteluvaihe on jaettava selkeisiin, aikatauluun ja käytettävissä oleviin resursseihin perustuviin kehitysjaksoihin. Jokaisen aikajanalla olevan kehitysjakson odotettu lopputulema on kirjattava. Jaksojen lopputulemina on esim. Liiketoimintamalli/Business Model Canvas, Resurssikuvaus, Tiivistetty liiketoimintakuvaus, Tiekartta/enenemisen aikataulu

G Suite alustaan on toteutettu valmiit lomakepohjat, joita voi käyttää Googlen palveluun kirjautuneena.

Valmistelussa on mietittävä hyvin tarkkaan tulevan toiminnan perusta. Tähän kartoitukseen ja liiketoimintamallin luomiseen löytyy valmiit lomakepohjat, joiden avulla kiteytetään tulevaa toimintaa, tarkoitusta ja tavoitteellisuutta. Lomakkeista tärkein on sveitsiläisen Alex Osterwalderin kehittämä Business Model Canvas -malli, josta on myös Lean Canvas ja Startup Canvas versiot.PALVELUT


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7