Siirry työkalupalkkiin

Miten?

TYÖPAJAT JA TIIMITYÖT

 • Lähipalveluna ja etäohjauksena
 • Kehitysistunnot ja tavoiteseuranta
 • Keskustelut ja kartoitukset
 • Määrityksen ja suunnittelun työpajat

Ansainnan malli – Business Model Canvas

PALVELUPUITTEIKKO

 • Pilvipalvelussa toimiva oma yhteisöjärjestelmä – Googlen G Suite
  • Nettitunnus – Domain
  • Verkkolevy Google drive (oma ja jaettu työtila)
  • Kalenteri
  • gmail – sähköposti omalle nettitunnukselle
  • postiryhmä
  • sivustohallinta
 • Oma WEB hotelli Capnova Oy:n palvelussa ja siihen asennettu sivustosovellus
 • OmaNet.fi – Verkkohotelli
  • Nettitunnus – Domain
  • C Panel – palveluhallinta
  • Verkkotyötila
  • WordPress sivustohallinta
  • sähköposti
  • Tiki
  • Moodle
 • Kommunikoinnin ja viestinnän työkaluohjelmat
  • Zoom
  • Hangout
 • Sisältötuotannon avoimet työkalut ja toimisto-ohjelmat
  • LibreOffice
  • GIMP

Palvelukumppanit tuottavat yrityksen tilanteeseen ja tarpeeseen kohdennettuja palveluja. Palvelut välitetään ja hallitaan tietoverkon kautta. Asiakkaan kanssa tehdään PALVELUSOPIMUS, edetään kehityksessä asiakkaan ja palvelutuottajan kesken tehdyn tavoiteaikataulun mukaisesti.


TIETÄMYSHALLINTA JA JÄRJESTELMÄKEHITYS

Järjestelmästä, menetemistä ja käytänteistä, tietämyssisällöstä ja tuotetuista palveluista ylläpidetään reklamoinnit ja kehittämisesitykset sisältävää Herätehallinta järjestelmää. Saatujen herätteiden pohjalta korjataan, parannetaan ja kehitetään asiakaspalvelua sekä järjestelmää ja siihen liittyviä ohjemistoja.

Järjestelmän avulla palveluyhteydet on ”kotiportilla”. Tiedon tuottaminen ja jakaminen kumppanuusverkossa välittyy järjestemän kautta niitä tarvitseville tiimeille ja toimijoille, ei muille (liityntärajapinnat, käyttönäkymät ja käytön rooli-pohjaisuus).

PALVELUT ja SISÄLTÖ toimitetaan tiimin omaan TIETOVARANTOON, kohdentaen sisältö siihen liittyvään toimintoon/teemaan.

KEHITYKSEN, toiminnan jalostamisen tulokset (outcomes) löytyy järjestelmän rakenteesta ja tietämysvarastosta (Knowledge Base). Toimijaverkoston palvelutoiminta myös tuotetaan hyödyntäville asiakkaillejärjestelmän välittämänä verkossa.


Yhteisöpalvelut


contact: Matti Pyykkönen              ©2020 DigiTILA