DIGI Palvelut

YHTEISÖJÄRJESTELMÄN ASENNUS

Oman WEB palvelun perustaminen

  • varataan nettinimi ja määritetään OmaNet.fi web-hotellista levytila
  • asennetaan yhteisöohjelma varatulle palvelimelle
  • määritetään TIKI:n ja/tai Moodlen perusasetukset, rakenne, menut ja toimintolohkot
  • opastetaan ja tuetaan käytön aloitus
  • DIGI Yhteisö

Yhteisöalustana Google Workspace

Google Workspace mahdollistaa laajan yhteiskäyttöisen ja jaetun tietovaraston. Se sisältää myös toimistotyökalut tekstinkäsittelyyn , jaettuun tiedostokäsittelyyn , taulukkolasketaan, esitysgrafiikkaan ja lomakkeisiin. Siihen sisältyy myös sähköposti, kalenterit, sivuston tuotanto ja ylläpito, etäneuvottelu- ja viestintätyökalu ja paljon muita keskeisiä työkaluja mitä tarvitan verkostotoiminnassa. Tähän on saatavissa Google Workspace perustamisen opastusta, käyttöönotto- ja suunnitteluapua.

Vuorovaikutuksen työkaluna ZOOM

ZOOM videoneuvotteluohjelmisto mahdollistaa perinteisen video- ja ääniyhteyden lisäksi myös jaetun työpöydän, jossa kukin osallistuja voi jakaa oman tietokoneensa näkymiä ja sovellusten näyttöä käytöstä kaikille neuvotteluun, työpajatoimintaan tai yhteiskehityksen istuntoon osallistuville realiajassa. Työkalun käyttöönottoon ja käyttötapoihin on saatavista opastusta ja ohjausta.

DIGI Toimintaympäristön ja työkalujen kartoitus

Best Practices / Benchmarking – Parhaat Käytännöt / Vertailuanalyysi: Tuotetaan palveluna yhteisöllisten toimintaympäristöjen, yhteisöjärjestelmien ja etätyön verkostotyökalujen kartoitus ja soveltuvuusvertailu. Lähtökohtana tässä on asiakkaan toiminnolliset käyttötarpeet ja vaatimukset.


PALVELUT


contact: Matti Pyykkönen          ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7