StartUp


Käynnistyvän yrityksen palvelut


Suunnitelmat

 • ISO KUVA
 • markkinakuvaus
 • markkinointi
 • ansaintaideat
 • ideatestaus
 • tuotteistus
 • kassavirtavarmistus

Liiketoiminta

 • tiimit
 • tilat
 • taloushallinto
 • resurssointi
 • ajoitus
 • laskelmat
 • budjetti
 • rahoitus
 • myynti

Perustaminen

 • osakkaat
 • osalliset
 • asiakirjat
 • sopimukset
 • käytännön järjestelyt

Verkkopalvelut

 • suunnitelma
 • verkkotyötila
 • yrityssivusto
 • kauppapaikka
 • asoiointipalvelut

Käytännön järjestelyt

 • Tilitoimisto
 • Verkkotili
 • Sopimuspohjat
 • Käynnistys
 • Asiakashankinta
 • Organisointi

Tiimivalmennus

 • Johtotiimi
 • Neuvonantajat
 • Asiakas
 • Kehitys
 • Tekniikka
 • Tuotanto

Tuotekehitys

 • suunnitelma
 • beta/proto
 • pilotointi
 • kehitysohjelma

Markkinointi

 • suunnitelma
 • käytännöt ja toimeenpano

Kaupallistaminen

 • v.1.0/pilotti
 • 1.Asiakas


Palvelut


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7