Taustalla

Monialaista teknologiakokemusta yli 40 vuotta

Matti Pyykkönen

e-mail: etunimi(at)aloita(piste)com
Profile: LinkedIN

Mitä teen?

Minulta on joskus kysytty, mitä OIKEASTI teen.
Vastaukseni on: KEHITÄN KEHITYSTÄ

 

PALVELUTOIMINTAA KEHITYKSEEN

 • Tekniikan soveltaminen käytäntöön
 • Vuorovaikutteinen viestintä ja kommunikointi
 • Yhteisöjärjestelmät ja etänä läsnäolo
 • Pelillinen simulaatio toiminnan kehittämisen tukena
 • Systeemityön menetelmät ja välineet
 • Mallintaminen, dynamiikka, integraatio ja vuorovaikutus

KEHITYSPOLKU PreStart to StartUp

 • Teknologiastrategia ja uusien ratkaisumahdollisuuksien kartoitus
 • Keksiminen, kehitystoiminta ja teknologiainnovaatiot
 • Conceptual Analysis&Design
 • Business Model Design
 • Business Platform Design

VALMENNUS – IKIGAI & Team Cohesion

 • Henkilökohtainen missio – IKIGAI
 • Osaamisten ohjaus; osaamiskartat, toimien täsmäytys ja portfoliovalmennus
 • Monialainen yhteistoiminta; päämäärätietoinen ja tavoiteohjattu kehitys
 • Tiimin yhtenäisyys ja ryhmämotivaatio
 • Yhteisöyritys; tehtäväroolitus, tuotosohjaus ja ansainnan muotoutus
 • Yhteisöjärjestelmät; systeeminen toimintamalli, toiminnanohjaus, tietohallinta ja tietoverkossa tuotettavat palvelut

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITYSPOLKU

OPPIMO: Järjestelmäkehitys

Tietojärjestelmän määritys-, kehitys- ja toteussuunnitelmat on tiivistä tiimityötä

 • systeeminen mallintaminen – arkkitehtuuri ja toimintomalli
 • tuotetaan käyttäjälähtöisesti toiminnoittain modulaarinen ja rakenteeltaan komponenttinen malli tietojärjestelmistä ja sovellusohjelmista
 • mallinnetaan käyttäjän toiminnot ja prosessit
 • määritetään tulevan järjestelmän vaatimukset
 • kartoitetaan ratkaisualustaksi sopiva teknologia
 • tuotetaan tilanne- ja ratkaisutarvekartta
 • lopputulemana järjestelmäkonsepti

Systeemien visualisointi – rakennemalli ja toiminnot

 • havainnollistetaan systeemin toiminta kehityskohteen mukaisesti käyttöjen ja käyttäjien näkökulmasta (usability design)
 • tuotetaan konseptuaaliset suunnirlmat käyttäjäkohtaisesti toteutettaville järjestelmille

Järjestelmän, ohjelmien ja toiminnallisuuden mallintaminen – toteutusmalli

 • kuvataan ohjelmistorakenteet toteutuksen ja toteutettavuuden näkökulmasta
 • tuotetaan konseptikuvaus, ohjelmistomääritys ja tekniset suunnitelmat

PALVELUT


contact: Matti Pyykkönen ©2024 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7