DIGI paja

Pajatoiminta tiimeissä ohjattuna

Työpajatoimintaa toteutetaan sekä digitaallisesti verkon välityksellä että lähijaksoina fyysisissä työtiloissa. Pääpaino työskentelytavoissa on virtuaalisessa, etänä soveltuvien työkaluohjelmien ja yhteisöjärjestelmän tukemana.

Haetaan vastauksia palvelutuottajien kysymyksiin

 • Mikä on Asiakkaan HAASTE?
 • Onko minulla RATKAISU IDEA?
 • Miten tuotamme ARVOTARJONTAA?
 • Miten toteutamme sen KÄYTÄNTÖÖN?

TOIMINNALLINEN SISÄLTÖ

 • Kohdealueen rajaaminen; Toimintaympäristöön KOHDENTAMINEN, tehtävät ja toiminnot
 • TAVOITENÄKYMÄ visualisointi ja yhteisen päämäärän asettaminen
 • Asiakaslähtöinen HERÄTEHALLINTA ja ratkaisevien tuotteiden kehittäminen
 • Tuotteen ja palvelujen MALLINTAMINEN; Rakenteellinen ja toiminnollinen kuvaus
 • Muodostetaan PULMAKARTTA ideoiden onnistuvaan jatkojalostamisen perustaksi
 • Kehittämistarpeiden ja vaatimusten hahmottaminen: lopputulemana TARVETILA
 • Tuotetaan TIEKARTTA hallittuun kehitykseen kohti tavoitetta
 • Lopputulemana KONSEPTIKUVAUS käytännön toteutukseen

Toteutus

 • Teeman mukaiset johdantoluennot
 • Pienryhmätyöskentely
 • Ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen ohjatusti
 • Ratkaisumallit ja tavoitteellinen kehityskuvaus dokumentoidaan ideakuvaukseksi
 • Menetelminä käytetään Business Model Canvas kuvaustapaa ja seinätaulutekniikkaa
 • Kriittisimmät pulmat ja ratkaisutarpeet priorisoidaan
 • Lopputulemana pulmakartat, ideakuvaus, kanvasit ja vaatimusmatriisit
 • Tavoitetila ja tulevat kehiystarpeet määritetään todennettujen tarpeiden mukaisesti

PALVELUT


contact: Matti Pyykkönen              ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7