HeartTrail – KUNTOPOLKU

qrtrail-800

paivarytmi
Päivärytmi

HeartTrail ohjaa liikkujaa henkilökohtaisten ominaisuuksien, suoriutumiskyvyn ja fyysisen
kuormittavuuden mukaisesti ja pelillistää vaellusreiteillä tapahtuvaa kuntoilua tarjoten liikkujalle
haasteita ja uusia ulottuvuuksia mieltymysten mukaisesti.

HeartTrail järjestelmän ideana on; mitata, koostaa, todentaa, analysoida, visualisoida ennalta
koostettua ja liikkeen aikana syntyvää dataa. Järjestelmä Tuottaa henkilökohtaista kuntolokia
kuntotilanteen ja edistymisen todentamiseen.

HeartTrail ohjaa kuntoilijaa reiteillä liikkumisessa ja suoriutumisessa syntyvän datan avulla
valitun reitin sekä maaston muotojen ja korkeuserojen kuormittavuuden mukaisesti.

ht-konsepti-1

HeartTrail
• koostaa liikkumisessa ja sijaintipisteissä syntyvää dataa
• välittää sijaintiin ja reittiin liittyvää oheisinformaatiota
• opastaa reitillä, aktiviteeteissa, liikkumissuoritteissa ja saatavilla olevissa
palveluissa

Järjestelmän moduuleja
• Verkkopalvelu (esittelyt ja kohdekuvaukset, palveluvälitys ja sovelluslataamo)
• Kuntotesteri (kuntotilanteen kartoitus)
• Latauspiste (yhteys kohdealueen tietovarastoon ja paikallislataus)
• Navigointikartat (reittien digikartat ja paikkatietoaineisto)
• Reittiopas (reittikohtainen opastusdata)
• Paikannus (GPS ja QR-koodi paikannus/kohdennus)
• Syke, EKG, happisaturaatio ja fyysinen kuormitus (henkilökohtainen kuormituksen tilatieto ja mittaukset)
• Tunnistepaalu (QR-koodi ja/tai NFC paikkatietolinkki reitin varrella)
• Palveluohjaus (kohdealueen ja kuntoreitin paikallispalvelujen välitys)
• Kuntoloki (henkilökohtainen kuntoliikunnasta koostettu tietovarasto)

HeartTrail Toimintokuvaus

mapitare
Mapitare – Suomalainen kartta- ja paikkatietohallinan järjetelmä

VALMISTELU:
Internetissä olevasta palvelusta ladataan omalle tietokoneelle ja käyttölaitteelle sopivia kohteita ja reittejä, joista varataan haluttuun haluttuun kohteeseen liittyvä peruspalveluja (matkat, majoitus, opastus, vuokraukset yms.). Tästä synttyy verkkopalveluun henkilökohtainen portfolio (pilvipalvelu). Kohdealueella (retkeilijäinfo) olevasta lataustolpasta ladataan käyttölaitteelle kyseisen alueen palvelutarjontaan ja reittiihin liittyvää tietoa ja dataa. Retkeilijä voi ladata kyseisen alueen informaatiota, opastustietoutta ja muuta paikallisuuteen, tapahtumiin ja palveluihin liittyvää materiaalia (oppaita, karttoja, esitteitä, esittelyvideoita).

RETKET:
Kuntoretkeilijä liikkuu merkityillä vaelluspoluilla oman kuntonsa edellyttämällä tavalla. Tässä häntä opastaa syke- yms. henkilökohtaista signaalidatan mittausta tekevä laitteisto, navigoitia helpottava järjestelmä ja data-/informaatiovirtaa käsittelevä laitteisto. Tekninen järjestely (laitteet/ohjelmistot) ja tietojenkäsittelylaite auttaa liikkujaa matkan varrella opastaen reittivalinnoista ja välittää informaatiota matkan varrella olevista asioista, kuten erityiskohteet ja saatavilla olevat palvelut. Vaellusreitin varrella on QR-koodeilla varustettuja opastetolppia, joita kuvaamalla käyttäjä kytkeytyy kyseiseen palveluun.

LOKI: Henkilökohtaisesta datasta ja informaatiosta tuotetaan laitteiston avulla historiatietous, joka on tallennettavissa omaan verkkoportfolioon ( personoitu ).

ht-megaelectronics
Kuopiolaisen Mega Electronics Oy:n kehittämä EKG- mittaus- ja analyysijärjestelmä


MySignals – Avoimeen lähdekoodiin perustuva mittausjärjestely tutkimusta ja kehitystä varten